FREDERICIA

Demensfællesskabet Lillebælt anerkendt for deres store indsats

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Kvindelige Flisepudsere donerede penge til de frivillige der hjælper demente og pårørende

Forkvinden for de kvindelige flisepudsere, Jane Findahl, fortalte, “Det har en utrolig værdi det I laver for demnete og for pårørende. Når jeg der på jeres hjemmeside og er det fuldstændig voldsomt. Det er mange aktiviteter I har gang i, og nu nævner jeg slet ikke dem alle sammen. I har gang i rådgivning både til demente og til pårørende. Og I har også et netværk for pårørende, hvilke vi jo synes er fantastisk vigtigt.

Det er virkelig flot det I gør som frivillige, synes jeg. I har madlavning for par, I har herre- og I har kvindegrupper. I holder foredrag og I er på fisketur og alle mulige andre former for ture.”, sluttede Jane Findahl Flisepudsernes motivering.

To repræsentanter fik herefter overrakt en kuvert med 3.000 kr..

I den korte og præcise tak lød et: “Det arbejde vi laver, det skyldes jo ikke mindst 17 ihærdige frivillige, og vores kommunale tovholder.”

Og da Jane Findahl undestregede, at de kan bruge pengene på de frivillige, lød svaret: “Det er fantastisk.”

Jane Findahl taler til og for Demensfællesskabet Lillebælt. Foto: DanmarkC TV.