FREDERICIA

Demensfællesskabet i Fredericia er økonomisk fredet de kommende år

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Det oplyser Senior og Socialudvalgsformand Sørens Larsen (A) til TV Syd i dag

“Vi har faktisk givet håndslag på, at de forskellige medarbejdere ikke gentagne gange år efter år skal optræde i et sparekatalog. Nu er det område fjernet de kommende år,” siger Søren Larsen til TV Syd.

Demensfællesskabet fremgik af forvaltningens omfattende sparekatalog, og forslagt lød på, at spare tre uf af seks medarbejde i Demensfællesskabet. Det ville være ensbetydende med, at det arbejde der udføres i dag ikke ville kunne gennemføres.

Svar i høringsrunden

I høringsrunden kom der flere svar, og blandt andet have et svar ikke mindre end 168 underskrivere. Af dét svar fremgik det:

Vi må også lige påpege, at forslaget om reducering fra 6 til 3 stillinger, vil være en katastrofal forringelse for mennesker med demens, pårørende og plejen, hvilket på ingen måde er værdigt for nogen parter.
Skulle byrådet tage beslutning om, at dette fuldstændig uanstændige spareforslag fra forvaltningen skulle gennemføres, vil det få vidtrækkende konsekvenser for mange sårbare borgere, men også omfattende økonomiske forhøjelser for kommunen.

En pårørende, der er anonymiseret, skriver: “Skulle – mod min forventning – de nævnte områder blive sparet væk, med de menneskelige og økonomiske omkostninger som måtte følge… Bliver der egentlig kun et enkelt spørgsmål for mig at stille: Har jeg lyst til at være ældre borger i Fredericia?”

Peder Mogensen fortæller i sit høringssvar, at han er frivillig i Demensfællesskabet. Han skriver i sit personlige høringssvar:

Jeg er er en af tre cykelpiloter som hver torsdag i sæsonen cykler med en borger med en demenssygdom. Det er duocykler med batteritilførsel.
Det er berigende for begge parter og vi nyder naturen og kaffen som vi har med.
Vi får mange gode snakke om gamle dage, både arbejdsmæssige og af mere privat karakter.
Der bliver grinet rigtig meget og man ser at der bag sygdommen gemmer sig dejlige mennesker med værdighed.

Politikerne har lyttet

Det ser altså ud til, at blandt andet disse svar har gjort indtryk på politikerne, som nu har “fredet” demensområdet i de kommende år.