Læserdebat

Danmark fortjener en cykelrevolution!

Kommentar af Kenneth Øhrberg Krag, direktør i Cyklistforbundet og Rasmus Prehn (S), formand for Folketingets transportudvalg i anledning af konferencen “Flere skal cykle mere” på Christiansborg d. 26. september.

Vi skal have flere, bredere og bedre cykelstier. Og vi bør hurtigt vedtage en form for roadpricing, der beskatter bilisme de steder, hvor den er absolut unødvendig. 

Det forekommer sjældent, at effektive løsninger på store samfundsproblemer får lov at ligge ubenyttede hen i ret lang tid. Mangler der arbejdskraft, hæves pensionsalderen, skatten sættes ned, og helligdage afskaffes. Når det er usundt at ryge, forbydes rygning mange steder, og der sættes massivt ind med kampagner. Og sker der for mange uheld i trafikken, indføres der krav om sikkerhedssele, promillegrænse for alkohol, og hastigheden sættes ned.

Alligevel har vi en løsning, der overses. En løsning, der øger folkesundheden og reducerer antallet af borgere, der får kræft, diabetes og hjerte-kar-sygdomme. En løsning, der kan nedbringe antallet af sygedage, spare både samfundet og det private erhvervsliv mange penge og i øvrigt øge arbejdsudbuddet. En løsning, der kan reducere trængslen på vejene mærkbart. En løsning, der kan nedbringe partikeludledningen og luftforureningen i byerne. Og en løsning, der vil give et mærkbart bidrag til nedbringelsen af CO2. Løsningen er mere cykling. Men der indføres ingen effektive tiltag for at øge antallet af cyklede kilometer i Danmark. Og når der vedtages investeringsplaner for fremtidens infrastruktur og transport, er det ikke ligefrem offensivt, hvad der gøres for at fremme cyklismen. Til trods for, at 31 private og offentlige aktører i 2022 på Cykeltopmødet i København skrev under på ‘cykeldeklarationen’, der forpligter til 20 procents vækst i cykling frem mod 2030.

Derfor siger vi: Danmark fortjener en cykelrevolution. Og det kan faktisk kun gå for langsomt.
Den indebærer langt større investeringer i cykelinfrastruktur. Skal flere anspores til at cykle, skal det være mere trygt at cykle. Vi skal have flere, bredere og bedre cykelstier. Og vi skal have mindre trængsel. Derfor bør vi hurtigt vedtage en form for roadpricing, der beskatter bilisme de steder, hvor den er absolut unødvendig – fx i centrum af København.
Bedre skatteregler, der fremmer cyklisme – både for private og for erhverv. Vi skal fx lave reglerne om, så en arbejdsgiver kan stille cykler eller elcykler til rådighed for sine medarbejdere uden, at de skal beskattes af det. På samme måde skal der være mulighed for at købe, leje eller lease en ny cykel eller elcykel ud af sin bruttoløn. Vi kender allerede ordningen fra mobiltelefoner, avisabonnementer og fitnessmedlemsskaber.
Og det skal være lettere og mere sikkert at parkere sin cykel. Og i skoler og andre offentlige institutioner bør der være en klar cykelpolitik. Skoler kan fx med fordel lokalt beslutte sig for, at forældrene som udgangspunkt ikke længere må aflevere deres børn i bil. Det her er bare nogle af de vigtigste tiltag i cykelrevolutionen.
Cykelrevolutionen betyder, at cyklen skal tages alvorligt: Cykling skal betragtes som en central og ligeværdig transportform på linje med privatbilismen og kollektiv transport. Så bliver Danmark et grønnere, sundere, tryggere og sjovere sted.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv