FREDERICIA

Dagtilbudstakster: Millioner skal tilbagebetales til forældre og institutioner

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Byrådet godkendte idag en genberegning af dagtilbudstaksterne for årene 2018 og 2019. Det betyder, at der skal ske en tilbagebetaling til forældre, der har betalt for høj takst, og til private aktører, der har fået for lidt i tilskud

Baggrunden for genberegningen er en ny beregningsmodel for dagtilbudstakster, der blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2022. Den nye model har vist, at der har været fejl i beregningen af taksterne i de foregående år.

Genberegningen af taksterne for 2018 og 2019 har vist, at der er differencer i takstberegningerne for både forældrebetaling og tilskud til private aktører. De genberegnede takster og tilskud fremgår af bilaget til denne sag.

Fremrykkes udbetaling af penge til 2013-2015

Muligheden for at bruge data i det gamle institutionssystem udløber ved udgangen af 2024. Derfor foreslås det, at processen med genberegning fremrykkes, så beregningen fremrykkes for 2013 – 2017 og så vidt muligt afsluttes inden årets udgang. Det betyder, at udbetaling af penge til 2013-2015 fremrykkes fra 2026-2027 til 2025. Det vil belaste servicerammen i 2025, men forbedre den i de efterfølgende år.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af genberegningen af 2018 og 2019 skønnes til at være en samlet merudgift på ca. 16 mio. kr. Det præcise beløb kendes først, når alle tilbagebetalingerne er foretaget.

Fremrykkes udbetaling af penge til 2013-2015, vil der skulle fremrykkes i alt 24,0 mio. kr. fra 2026-2027 til 2025.