FREDERICIA

Cykelstikatalog 2023 er på Teknisk Udvalgs møde 21. august 23

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

DanmarkC TV har tidligere omtalt den manglende cykelsti på en del af Stakkesvang, og den er ikke glemt i det nye 2023-katalog

Beboere i Taulov har både på Byrådsmøder og til DanmarkC TV påpeget, at når det store anlægsarbejde ved motorvejstilslutningen i Taulov (af- og tilkørsel 61) sættes igang, vil Stakkesvang få en så stor yderligere trafikbelastning, at cyklister vil være meget udsatte.

Med stor ihærdighed har Kaj Thomsen påpeget problemet, og kaldt situationen på Stakkesvang “direkte livsfarlig”. Formanden for Teknisk Udvalg, Christian Bro (A), har erkendt der er en opgave og forståelse for, at der skal findes en løsning.

Cykelstikataloget 2023 er på udvalgets kommende dagsorden. Her er der forskellige grupperinger, og under “DanmarkC projekter” er følgende ønsker nævnt: Stakkesvang (længde 1,5 km, 6 mio. kr. i anlæg), Vejle Landevej fra Skærvækvej til Vejlevej (længde 1,0 km, 0,5 mio. kr. i projektering) og endelig Vesterballevej (længde 0,75 km, 0,5 mio. kr. i projektering).

Om “DanmarkC projekter” kan der i kataloget læses: “Cykelstierne i ”Danmark C projekter” er de cykelstiønsker i relation til Danmark C, som snarest muligt bør anlægges. Som følge af en stor erhvervsudvikling og stigende trafikmængder, heraf særligt tung trafik.”

Cykelstikataloget for 2023 indeholder samlet 27 ønsker om cykelstier i Fredericia Kommune. Politikerne i Teknisk Udvalg har den svære opgave med at prioritere.

Formanden for Teknisk Udvalg, Christian Bro (A), plejer at komme i DanmarkC TV efter udvalgsmøderne, og her kan vi se frem til at se og høre om udvalgets beslutninger.