Home Læserdebat Coronasmitte via luftvejene
Coronasmitte via luftvejene

Coronasmitte via luftvejene

0

Læserbrev

Ham Corona er vanskelig at håndtere, men han er luftbåren. Det betyder, at når vi som mennesker er i et rum, så udskiller vi alle gennem ånden små luftbårne vandpartikler. Jo længere tid vi er i rummet jo flere af disse partikler vil der være i rummet.

Meget tyder på, at mængden af vira vi indtager, betyder noget for niveauet af smitte. Hvis vi indtager en enkelt partikel med COVID-19 virus, så sker der ingenting, men er vi i et rum i længere tid, hvor disse partikler er til stede, jo flere indtager vi gennem indånding, og jo større er sandsynligheden for at blive smittet.

Måden vort immunforsvar fungerer på er, at det ”rydder op” hurtigst muligt. Jo større mængde virus vi indtager jo kraftigere arbejder immunforsvaret. Hvis vi bliver udsat for f.eks. at blive hostet i ansigtet af en smittet person, så har det vist sig, at man kan dø allerede et par dage efter. Det skyldes blandt andet, at immunforsvaret overreagerer og angriber individets egne celler og væv. Ved angrebet opstår der inflammation, der viser sig ved rødmen og fortykkelse af vævet. Det kan i sig selv blokere luftvejene.

Det betyder, at man skal være forsigtig med at være i samme rum i længere tid med andre, som man ikke kender til, om de er smittede.

Det betyder, at man skal lufte ud, så luften i lokalet bliver fornyet med luft, der er fri for menneskelig udåndingsluft.

Det betyder, at man skal holde afstand til hinanden, så de udåndingsluftbårne vira ikke kan nå dig i kritisk omfang.

Vask hænder efter besøg hos andre, hvor du har rørt dørhåndtag og lignende. Hold i mellemtiden hænderne fra mund og næse.

Det er ikke videnskabeligt bevist, men det er konklusionen efter at have fulgt dagspressen gennem perioden med COVID-19.

Ikke alle reagerer på smitte. Nogle mennesker ser ikke ud til at blive påvirket. Nogle mennesker har et naturligt forsvar mod den slags vira. Det har vi set tilsvarende under den Sorte Pest og Den Spanske Syge.

Pas godt på dig selv og de andre!

Jens Jørn Pedersen, Sanddalvej 4, Fredericia