Læserdebat

Connie Maybrith Jørgensen: Der er stadig ikke plads til nølen!

Af Connie Maybrith Jørgensen, spidskandidat for SF til kommunalvalget. Havepladsvej 142, Fredericia.

Igen, igen skal Fredericias befolkning lægge ører til formodede uregelmæssigheder i ADP.
I det seneste tilfælde med fokus på repræsentations og rejseudgifter. Skatteyderne kommer til at betale en stor regning for advokatbistand til nok en undersøgelse.

Det er dog godt at Byrådet  hurtigt beslutter sig for at handle, da man får kendskab til mulige uregelmæssigheder i ADP. Det havde dog være mere hensigtsmæssigt om langt flere partier vil erklære sig parate til at ændre på Havneselskabet ADPs selskabskonstruktion. En konstruktion som for nuværende giver mulighed for at afvise anmodninger om aktindsigt. Fredericia Kommune ejer langt største parten af aktierne.

Det er en kilde til ærgrelse at  Byrådet bortset fra et enkelt parti  fastholder den manglende åbenhed og den manglende demokratiske kontrol. Det skaber politikkerlede! Det vil være forholdvis enkelt for byrådet at få ændret foreholdende, således ADP kan pålægges at give aktindsigt. De egentlige ejere – Fredericias borgere bør få mulighed for en bedre indsigt i, hvordan deres interesser i Fredericia havn forvaltes. 

Der er ikke plads til mere nølen, – få nu gjort rent bord! SF bakker fuldt ud op om en større åbenhed. 

Det er helt uholdbart at Fredericia skal blive ved med at hænge fast i et morads af rygter og negative fortællinger.

 

Fredericias borgere kan ikke være tjent med flere  sager.

SF ønsker en ny politisk kultur i Fredericia

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv