FREDERICIA

BYVANDDRING PÅ ARKITEKTURENS DAG 2014

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Byvandring på Arkitekturens Dag 2014

Fredericia fejrer arkitekturen med byvandring om arkitekten bag flere af midtbyens markante bygninger

På Arkitekturens Dag i Fredericia onsdag den 1. oktober kan du tage med på byvandring om den fredericianske arkitekt Jesper Jespersen. Under temaet ”Velfærd” kan du gå i sporet på arkitekten bag flere af midtbyens markante bygninger fra første halvdel af 1900-tallet, hvor industrialiseringen i Fredericia blomstrede og medførte voksende velfærd. Jesper Jespersen har bl.a. tegnet flere af byens byggeforeningshuse og mere markante ejendomme f.eks. Knudsborg, Ridderborg, Axelhus og Købmagergade Skole. Hans sidste realiserede bygning var Kinografen i Prinsessegade ved Ryesplads, som blev opført i 1926.

”Som arkitekt bidrog Jesper Jespersen i høj grad til Fredericias kulturhistoriske udvikling i starten af 1900-tallet, hvor byens industri blomstrede og befolkningstallet steg. Med dette opstod der forventninger og krav til boliger, skoler, underholdning og andet. Det vil vi bl.a. fortælle mere om på vores byvandring”, siger arkivar ved Museerne i Fredericia, Karsten Sørensen.

Byvandringen starter ved Villa Pax, Nørre Voldgade nr. 8 kl. 17.00 og varer ca. halvanden time. Turen går forbi flere af Jesper Jespersens bygninger, hvor både kulturhistorien og arkitekturen bringes i spil i en spændende fortælling om en by i udvikling.

”Jesper Jespersen havde en udpræget sans for proportioner og evne til at udnytte byggematerialernes muligheder fuldt ud. I løbet af en periode på ca. 30 år nåede han at tegne et stort antal af midtbyens smukkeste huse i rød blank mur. Hans bygninger er af høj arkitektonisk kvalitet og gennemarbejdede til mindste detalje, og det er bl.a. noget af det, som vi vil se nærmere på og fortælle mere om på byvandringen”, siger Irene Jensen, arkitekt i Fredericia Kommune

Arkitekturens Dag i Fredericia arrangeres af Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia og er et samarbejde mellem kommunens arkitekter og Museerne i Fredericia, der er guider på turen.

Flere bevaringsprojekter på vej
Mandag den 11. august var sidste frist for tredje ansøgningsrunde i år i Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia. Bevaringsfonden modtog i alt fire konkrete ansøgninger om støtte og er allerede nu i dialog med flere ansøgere med spændende projekter. Næste frist for ansøgning er mandag den 10. november.

Fakta:
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 50 mio. kr. til renovering af bygningsfacader indenfor voldene i Fredericia. Fredericia Kommune administrerer fondsmidlerne og har nedsat en særlig fond ”Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia”.

Formålet med projektet er bl.a. at styrke og bevare det arkitektoniske helhedsindtryk i gadebilledet. Støtten vil primært gå til bygninger i privat eje i byens hovedstrøg.