Politik

Byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz (Ø) er ugens mest udskældte politiker blandt kollegaer

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Brød Cecilie Roed Schultz loven og foretog sig noget strafbart og kritisabelt på byrådsmødet i mandags, da hun fortalte, om andre politikere ville være med til en omkonstituering? Kommunalforsker siger nej!

På dagsordenen var behandling af et paragraf 17, stk. 4 udvalgs evaluering af udvalgsstrukturen, der har Kirsten Hassing Nielsen (C) som formand. Dette udvalg har undersøgt udvalgsstrukturen i Fredericia Byråd, og lavet en evaluering om emnet, som er gennemgået i bl.a. Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Her har der åbenbart været en debat om, om andre byrådsmedlemmer ville bringe deres udvalgsposter i spil, hvis byrådet ville omkonstituering sig inden næste valg. Formålet skulle være en mere hensigtsmæssig udvalgsstruktur, og give politikerne i byrådet mere tid til at lave politik.

I den debat sagde Cecilie Roed Schultz bl.a.:
Jeg synes at det er ærgerligt at der tilsyneladende ikke er andre end mig, som er villig til at sætte sine poster i spil for at få en kabale der går bedre op. Det er jeg i hvert fald den enste der har ytret mig om, sådan som jeg husker det, da vi blev spurgt.

Efter den udtalelse haglede kritikken ned over Cecilie Roed Schultz fra bl.a. Tommy Rachlitz Nielsen (C) og Susanne Eilersen (O). Borgmester Steen Wrist gjorde opmærksom på, at byrådsmedlemmerne kun må sige, hvad de selv har sagt på udvalgsmøder. Det fulgte Susanne Eilersen op på, og sagde bl.a.: “Det er noget så uartigt. Det er forvaltningsloven, at det er et lukket møde, men det har I så lige overskredet nu.

Efterfølgende er der i medier skrevet, at politikere mener, der er tale om tilsidesættelse af tavshedspligten om hvad der må siges efter et udvalgsmøde, at udtalelsen er ulovlig, strafbar, en overtrædelse af Styrelsesvedtægten, og en enkelt politiker har givet udtryk for, at udtalelsen kan straffes med bøde eller fængsel. Det har ikke manglet på knubbede ord!

DanmarkC TV har forelagt et transkriberet udskrift af Cecilie Roed Schultz udtalelse, samt henvist til Byrådsmøde.dk hvor udtalelsen kan genses, for kommunalforsker Roger Buch ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Roger Buch forklarer
Der er jo kun tavshedspligt om forhold som reelt er belagt med tavshedspligt. Der er imidlertid en kutyme om at man kun referer sine egne synspunkter fra politiske diskussioner, men det er blot en kutyme. Og de ting som står herunder (i materialet fremsendt til Roger Buch, red.) er så vage og generelle at jeg ikke vurderer at de er i nærheden af bryde kutymen, og slet ikke lovgivning.