Home Fredericia Teater Byrådet om Teaterkonkurs: Vi er tilfredse og tager kuratorinformationen til efterretning
Byrådet om Teaterkonkurs: Vi er tilfredse og tager kuratorinformationen til efterretning

Byrådet om Teaterkonkurs: Vi er tilfredse og tager kuratorinformationen til efterretning

0

Udtalelse fra Fredericia Byråd vedrørende konkurssagen Fredericia Teater 

Fredericia Byråd har den 17. juni 2020 modtaget kreditorinformation vedrørende konkurssagen Fredericia Teater. Kreditorinformationen er udsendt af advokatfirmaet Bech-Bruun, som af skifteretten er udpeget som kurator i konkurssagen. 

Fredericia Byråd har på byrådsmødet den 22. juni 2020 gennemgået og drøftet den udsendte information og forholder sig som følger i sagen: 

Byrådet tager den fremsendte kreditorinformation til efterretning. 

Byrådet finder, at der er tale om en grundig og dækkende juridisk afdækning af konkurssagen. 

Byrådet noterer sig, at Bech Bruun-advokaternes habilitet er blevet afsøgt inden sagens opstart uden anledning til anmærkninger.

Byrådet tager kurators vurdering vedrørende det ansvarspådragende forhold for teaterchefen og bestyrelsen til efterretning. 

Byrådet tager til efterretning, at konkursboet grundet vurdering af procesrisikoen i sagen opgiver at rejse et muligt erstatningskrav mod den tidligere teaterchef og bestyrelse for det generelle ledelsesansvar. 

Byrådet udsendte den 16. marts 2020 en erklæring på baggrund af informationen omkring teaterets konkurs. Et samlet byråd beklagede konkursbegæringen men kunne også konkludere, at teateret i den daværende konstruktion ikke stod til at redde. 

Byrådet har en gennem en lang årrække og senest gennem flere på hinanden følgende hjælpepakker haft en stor interesse i at hjælpe Fredericia Teater gennem en svær tid. Hjælpen er blevet ydet på baggrund af de informationer, teateret har stillet til rådighed for Fredericia Kommune. 

Byrådet tager til efterretning, at informationer fra Fredericia Teater til Fredericia Kommune i afgørende sammenhænge har været mangelfulde og ikke-retvisende. Byrådet finder dette stærkt utilfredsstillende.

Byrådet finder, at den juridiske afdækning af konkurssagen er tilendebragt gennem kurators udredning af konkurssagen. Byrådet betragter med denne udtalelse konkurssagen som afsluttet. 

Et samlet byråd konstaterer med beklagelse, at mange musicalgæster, medarbejdere ved Fredericia Teater, byens restaurationer, de mange samarbejdspartnere, erhvervslivet, sponsorer og fredericianere, som gennem en årrække loyalt har støttet op omkring Fredericia Teater, grundet konkursen har lidt et stort tab såvel økonomisk som kulturelt. 

Et samlet byråd har et fortsat ønske om at genrejse Fredericia som teater og musicalby. 

En genrejsning af Fredericia Teater er gjort mulig, da Fredericia Kommune er ejer af bygningen og i foråret 2020 har valgt at sikre inventaret på teateret via et samlet køb. 

Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at et fremtidigt teater må og skal rejses i en ny og bæredygtig driftskonstruktion. Byrådet vil frem mod budgetforhandlingerne for 2021 iværksætte en proces, som skal medvirke til at tilvejebringe et robust grundlag for drøftelser omkring fremtiden for Fredericia Teater version 2.0. 

Fredericia Byråd

22. juni 2020