Politik

Byrådet besluttede at gøre administrationen af legater mere enkel og strømlinet

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Fredericia Kommune uddeler hvert år legater – det skal gøres administrativt nemmere

Det besluttede Byrådet tirsdag aften på et ordinært møde.

Borgmester Steen Wrist indledte med at fortælle, at Fællelegatet er flere legater, der gennem tiden er samlet i fælleslegatet.

Forvaltningen har foreslået ændringer i uddelingen af Fælleslegatet med det formål at forbedre målretningen mod legatets målgruppe og samtidig effektivisere den administrative proces.

Forvaltningen påpeger, at den nuværende praksis ikke når den ønskede målgruppe tilstrækkeligt og at administrationen af uddelingen er tung og næsten identisk med metoden for §18-midler.

Som en løsning foreslås det, at overskydende midler fra Fælleslegatet overføres til §18-puljen og uddeles sammen med denne.

Forslag til fremadrettet praksis
Forvaltningen vurderer at eventuelle legatmidler kan håndteres mere hensigtsmæssigt. Forvaltningen foreslår, at midlerne tilgår §18-midlerne, hvormed de indgår som en del af den uddelingsproces, og dermed indirekte fortsat kan bidrage til at støtte økonomisk nødlidende i Fredericia Kommune. Mange af foreningerne, som søger §18-midler, har typisk et bedre indblik i, hvem de økonomisk nødlidende borgere er, og hvordan det sikres at midlerne anvendes relevant i forhold til målgruppen.

Alternativt vil det være en mulighed at søge Civilstyrelsen om nedlæggelse af legatet. Civilstyrelsen har normal praksis for at være villige til at nedlægge legater på under 3-4 mio. kr., under forudsætning af, at legatets hovedstol udbetales til legatets målgruppe over en 3- årig periode.

Historiske uddelinger
2023: 1.000 kr. (faste modtagere)
2022: 34.000 kr. (34 ansøgere) + 1.000 kr. (faste modtagere)
2021: 21.000 kr. (14 ansøgere) + 2.200 kr. (faste modtagere)
2020: 13.500 kr. (9 ansøgere) + 2.200 kr. (faste modtagere)
2019: 22.500 kr. (15 ansøgere) + 2.200 kr. (faste modtagere)

– oplyser forvaltningen i indstillingen til Byrådet

Da der er tale om legater, skal Byrådets beslutning endelig godkendes af Civilstyrelsen.