FREDERICIA

Budgettet for fæstningsbyen er forhandlet på plads

Fredericia kommunes budget for 2022 er forhandlet på plads. Budgettet fremlægges mandag på er pressemøde

Forligspartierne Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og
Nye Borgerlige er søndag aften blevet enige om at stå sammen om at
bringe Fredericia videre, derfor sendes Budget 2022-2025 til Byrådets 2.
behandling den 11. oktober. Et gennemsigtigt og forståeligt
budgetforslag, der lægger trædestenene til det nye Byråd.


Borgmester Steen Wrist (A):
”Jeg er glad for, at vi har lavet et budget, hvor vi fortsat investerer i
Fredericia, så vi både udvikler vores styrkepositioner og investerer
massivt i de fremtidige generationer. Jeg vil gerne takke forligskredsen
for et godt og konstruktivt samarbejde. På den måde har vi fået et bredt
ejerskab, der hviler på en sund og robust økonomi. Jeg er særlig stolt af,
at vi balancerer, så vi med den ene hånd investerer i værdighed og
omsorg for de ældre og samtidigt investerer som aldrig før i de unge –
både deres trivsel med en fælles ungeindsats og deres fritid, samt
uddannelsesmuligheder med en kæmpe investering i nyt Campus”.


Susanne Eilersen (O), fortæller:
”Vi er utroligt glade for, at vi har fået afsat godt 6 millioner kroner til
ældreområdet, og afværget besparelser for små 4 millioner kr. Vi har
også taget det første skridt mod et nyt plejehjem i Fredericia. Det er
vigtigt. Vi er også stolte af, at der er prioriteret midler til 6 nye
sagsbehandlere i familieafdelingen, så sagsbehandlerne får mere tid og
overskud til det enkelte barn og familien. Og sidst, men ikke mindst, er
vi glade for, at vi kan give turismeområdet et boost i samarbejde med
dygtige aktører i byen”.


Cecilie Roed Schultz (Ø) tilføjer:
”Vi har i år oplevet en meget åben og gennemsigtig
budgetproces. Vores største aftryk på budgettet er, at vi har fjernet
indarbejdede velfærdsforringelser for mere end 11 mio.kr. Det er stort,

og det er vigtigt. Enhedslisten har særligt prioriteret flere midler til børn,
unge, socialområdet og miljø – og det kan ses i forliget. Vi har også ønsket
at prioritere midler til at fortsætte de projekter, vi mener skaber værdi for
børn og voksne, og som ellers ville være stoppet. Og så har det været
vigtigt for os, at når vi sætter en politisk retning fx med Fritidspolitikken, at
der også er penge til implementering. Det har vi fået med”.
Karsten Byrgesen (D)
”Nye Borgerlige har med indgåelsen af budgetforliget taget et vigtigt og
ansvarligt skridt i kampen for et Fredericia i fremgang. Der er borgernære
tiltag på væsentlige velfærdsområder – børnehaver, skoler og på social-,
ældre og ungeområdet. Vi har afsat midler til udvikling af lokalområderne,
hvilket ligger mig meget på sinde. Budgettet sætter fokus på pleje af
havmiljøet med stenrev i Lillebælt, bekæmpelse af støj langs vejene og så
er byggesagsgebyret for virksomhederne afskaffet. Og sidst men ikke
mindst, er der midler til veteranindsatsen og veteranernes trivsel og
næste skridt på vej mod et Fæstningscenter på Vossgrunden. Det er på

mange måder et budget i fremgang, som vi kan være stolte af.