FREDERICIA

Budget i balance

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Serviceomlægninger på Voksenservice-området

Et enigt Social og Omsorgsudvalg har på deres ekstraordinære udvalgsmøde onsdag aften vedtaget en række indsatser, der skal bringe balance i budgettet på Voksenserviceområdet.

”Vi har i denne uge holdt to borgermøder med borgere og pårørende og lyttet til deres bekymringer. Derfor har vi også her til aften vedtaget en handleplan på knap 14 mio. kr., der i størst mulig omfang tager hensyn til vores borgere og deres behov for støtte, aktivitet og tryghed”, siger udvalgsformand Henning Due Lorentzen.

Budgetopfølgningen på Voksenservice-området viser, at der vil blive et merforbrug på 19,8 mill. Kr. i 2014, hvis der ikke sættes ind. Den nye handleplan indeholder servicetilpasninger og serviceomlægninger sammen med en række effektiviseringer. Dette fastholder de mange gode tilbud på området. Der vil være borgere, der vil opleve, at de skal klare mere selv ved bl.a. at trække på det netværk, de har.

”Vi kan ikke bruge flere penge, end vi dem vi har. Derfor glæder det mig, at vi alle står bag denne handleplan, så vi kan få balance i budgettet. Vi skal nu have kulegravet Voksenserviceområdet for, at vi på sigt kan sikre et solidt grundlag for den videre økonomiske styring af området”, udtaler Henning Due Lorentzen.

De borgerrettede tilbud er de vigtigste

Handleplanen indeholder en række initiativer på tværs af socialpsykiatri, misbrug og voksenhandicapområdet. Det betyder bl.a., at borgere vil skabe netværk med hinanden, idet de i højere grad vil mødes med andre borgere i samme situation.

”Med vores handleplan understøtter vi den generelle trend, der er i samfundet med mere selvstændiggørelse af kommunens borgere”, fortæller Henning Due Lorentzen.

Skærmbillede 2014-06-19 kl. 07.49.58

Der bliver i endnu højere grad sat fokus på at udvikle borgerens habiliteringsevne og mestring af eget liv og, at flere kan få lokale tilbud og ikke længere være afhængig af f.eks. forsorgshjem langt fra Fredericia.

”Der vil også blive arbejdet med at optimere og udnytte stordriftsfordele. Det vil vi gøre ved at høste gevinsterne ved placering af flere tilbud på samme adresse”, fortæller Henning Due Lorentzen.

Endelig skal der udarbejdes en plan for omlægning af misbrugsområdet, som skal give en økonomisk gevinst nu og i de kommende år.

”Vi forventer, at Voksenservice-området med handleplanen får skabt et solidt fundament, så vi, sammen med råd og det omgivende samfund, i de kommende år kan gå videre med dialogen om fremtidens tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og misbrug i Fredericia Kommune med afsæt i vores vision i ”En ny Vej” om et godt liv med sit eget liv” slutter Henning Due Lorentzen.