Home Læserdebat Borgmester flygter fra sin egen skygge
Borgmester flygter fra sin egen skygge

Borgmester flygter fra sin egen skygge

0

Min erfaring fortæller, at mennesker, der ikke er vokset op med at have magt og indflydelse, meget let kæntrer i de muligheder man mødes med, når man møder noget, der ligner et tag selv bord uanset det er reelt eller ej. Det går let som med korruption, hvor de fleste er spændte første gang, men det gik jo, så går det sikkert igen. Og det er netop her transparens i administrationen er meget vigtig. Transparensen skal sikre, at magtmennesker ikke får forkerte tanker og ideer.

Når vi har set Fredericia Kommunes administration har lukket sig om sig selv, så har vi netop situationen med manglende transparens.

Vi ved ikke, hvad der foregår, og vi skal ikke vide det!

Alle, der har arbejdet i en administration, ved, at det ikke er muligt aldrig at begå fejl. Vi ved også, at fejl kan være bevidste og blive skjult som ubevidste fejl.

Når vi nu læser, at Jacob Bjerregaard ikke vidste, at han handlede imod lovgivningen angående kommunens salg af byggegrunde. Vi kan så spørge, hvad han heller ikke vidste om administration i kommunen.

Som ansvarlig borgmester kan man begå fejl, men når man kommer til at blande sin egen interesse og økonomi ind i administrationen, så skal man være særlig opmærksom på, at man ikke kommer til at lave fejl eller omgå lovgivningen, da man gør sig særlig sårbar som magthaver, hvis man ikke holder sin ”sti” ren.

Efter min bedste overbevisning og erfaring med administration, så kan man ikke fralægge sig ansvar som leder eller i denne sag borgmester. I det øjeblik ens egen personlig interesse og/eller økonomi kommer i spil, så skal man være særlig opmærksom på, at ens ansvar øges. Jeg kan ikke forestille mig, at et bevidst menneske som Jacob Bjerregaard ikke er vidende om den slags. Således er jeg bange for, at handlen med grunden på Argentinervej 42 i Snoghøj var en fuld bevidst handling. Nogle forløb kan tyde på, at kommunens forklaring med en ”Fejl” er en bevidst omskrivning. Jeg har ikke aktindsigt, jeg har kun formodninger på baggrund af det læste og erfaringer ved bl.a. at følge pressen omkring Fredericia Kommune de seneste 7 år. Desuden var det vist nødvendigt, at 1. viceborgmester Susanne Eilersen skrev under for kommunen på salget, da Jacob Bjerregaard var inhabil. Det betyder således, at de røde lamper er begyndt at blinke og Susanne Eilersen er også draget ind i problemstillingen, hvis hun ikke har sikret sig, at det var lovligt, det hun skrev under på.

Har flugten over plankeværket til Advice A/S hos Gitte Lillelund Bech, der var formand for Fredericia Teater ved konkursen, noget at gøre med Fredericia Teaters konkurs? Kan det være sådan: Hvis jeg sørger for, at du ikke bliver holdt ansvarlig, kan jeg så komme?

Det er godt at hjælpe hinanden, men man kan også få problemer sammen!

Nu er der noget, der tyder på, at Jacob Bjerregaard har opsagt sin stilling uretmæssigt. Det er vist byrådet/kommunalbestyrelsen, der skal frigive ham? Hvis de har gjort det, så kan de jo ikke bliver overraskede, når de har fået en begrundelse for ønsket om at skifte arbejde.

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia