Home Læserdebat Læserdebat : Borgerne er glemt i beskæftigelsesindsatsen
Læserdebat : Borgerne er glemt i beskæftigelsesindsatsen

Læserdebat : Borgerne er glemt i beskæftigelsesindsatsen

0

Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti. 

Interviewet ”Fredericia atter i bund” i Danmark C tv den 20. november med Brian Gaarde, der er ledig, kalder på stor opmærksomhed. Brians fortælling gør stort indtryk og skal tages langt mere alvorligt. Den er relevant af to grunde; for det første er det et særdeles relevant bidrag i den generelle debat om Fredericias bundplacering i beskæftigelsesindsatsen og dernæst vigtig af hensyn til at vise en reel medinddragelse og dialog med borgerne. Jeg bliver nysgerrig, for måske vi kan lære noget. 

Hvor det på samme tid er prisværdigt, at en person som Brian stiller sig frem og fortæller sin oplevelse, lige så ærgerligt er det at konstatere, at det ikke giver anledning til mere af den medinddragelse og dialog, der ellers tales så meget om. Den klinger i stedet rungende hult. 

I Brians fortælling hæfter jeg mig især ved oplevelsen af manglende individuel behandling. Konkrete sager skal vi i sagens natur lade forvaltningen håndtere, men dette er langt mere end en konkret sag. Det omhandler den meget nødvendige debat om, at beskæftigelsesindsatsen fejler. Hvis der ikke lyttes mere til Brians historie, er det kun med til at fastholde Fredericia Kommunes særdeles triste bundplacering i beskæftigelsesindsatsen på landsplan. Og det politiske fravær er til at få øje på.

Men det kræver mod. Mod til at møde den enkelte borger og turde bruge det i løsningerne. 

Hvis man virkelig lytter til interviewet med Brian, så skal løsningerne være langt mere praksisnære og ikke højt ragende. 

Min vision for beskæftigelsesindsatsen består kort og godt i to overordnede dele, at ledige borgere skal opleve en god og effektiv service i jobcentret og blive efterladt med et indtryk af, at fokus er på borgeren og samtidig at samarbejdet mellem erhvervsliv og jobcenter styrkes markant. 

At der hældes flere penge og konsulenter ind i jobcentret løser ikke det grundlæggende problem, og skal ikke være et mål i sig selv. Det er ingen garanti for resultater, hvilket de seneste år også har vist med tydelighed. 

Jeg tør godt sige, at målet for mig er, at Fredericia Kommune bliver placeret blandt de 10 bedste på landsplan. Når faktum er, at Fredericia ligger som nummer 94 ud af 98 er forventninger ikke nok. Varen skal leveres, så borgere som Brian kan mærke det. 

Men vi skal tage det alvorligt for det er vildt problematisk, at en kommune der samtidig brander sig gennem bosætning og et stærkt erhvervsliv ikke kan levere bedre resultater med at få ledige i job. At beskæftigelsesindsatsen har fejlet, kan skyldes mange ting. Måske finder vi noget af forklaringen i Brians historie. 

Løsningen peger mere og mere i retning af en radikal ændring af kursen. Hurtigt. Der skal blandt andet i langt højere grad kigges mere individuelt på borgerne og etableres et målrettet samarbejde med erhvervslivet. For mig kræver det ikke en lang proces, men kan derimod sættes i gang allerede nu. Med mod, mål og nærvær kan vi nå længere på kort tid.