FREDERICIA

BORGERMØDE OM DÅRLIG LUGT

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Sommeren er normalt kendetegnende ved solskin, frisk luft og fuglesang i træerne. Sådan en sommer har Fredericianerne i særligt nordbyen måttet spejde længe efter.

Det var ellers en skøn lang sommer, med et helt unikt vejrforhold i Danmark, men i Fredericia var der mange steder ingen smil at skue – kun rynkede øjenbryn.

En grim lugt lå som en dyne over Shells raffinaderiet i Fredericia, og denne stank bredte sig til hele nordbyen.

Utilfredse borgere har forgæves forsøgt at blive fri for lugtgenerne. Både klager til kommunen og til Shell Danmark ændrede ikke på den tunge dyne af dårlig lugt.

Nu har Shell indbudt til borgermøde i Fredericia, for at styrke dialogen med fredericianerne. Mødet foregår i Panoramabiografen i Prinsessegade – onsdag d. 5. november kl. 19.00 – 21.00. Baggrunden for mødet er Shells problemer med spildevandsbassiner og oprensningen, der har givet lugtproblemer i byen henover sommeren.

 

DanmarkC TV arbejder på at måtte lave optagelser fra borgermødet, således dialogen og budskabet når ud til alle borgere – også dem der er forhindret i at møde op. Indtil nu er DanmarkC TV´s anmodning om at måtte TV-optage mødet ikke blevet imødekommet. DanmarkC TV håber dog stadig på at Shell Danmark vil indgå i en positiv dialog omkring TV-optagelse og dermed sikre at informationerne fra mødet når ud til alle byens borgere.