Læserdebat

Borgere vi hjælper i Fredericia har brug for, at der kommer ro på budgettet og der skabes ro i forvaltningen

Af Jan Filbært, formand og kontaktperson for Retssikkerhed For Alle.

Fredericia har utroligt mange ting vi som by kan være stolte af, men vi har så sandelig også ting vi ikke kan være stolte af.

Et kommunalt budget skal være med til at tegne fremtiden rent økonomisk, det skal være med til at vise borgerne i byen hvilke ønsker fra borgerne, der rent økonomisk kan lade sig gøre.

Budgetter kan rettes til, således de følger ændringerne der måtte komme fra eks. regeringens side.
Et budget skal være med til at skabe ro, både hos borgerne, men også hos de ansatte, alle skal kende tallene, alle skal vide hvor pengene bliver brugt.

Fremtiden må være at Fredericia får bragt antallet af borgere der hænger fast i systemet ned, at de ansatte får muligheden for at dette kommer til at ske. Vi kan som by ikke være andet bekendt over for byens borgere og de ansatte. 

Jan Filbært, Formand for retsikkerhed for alle

Budgettet er kun på overskrifts niveau retvisende, men dykker vi ned i tallene og måden budgettet bliver udmøntet på, ja så er det et helt andet billede der tegner sig. Det bliver ekstraordinært svært at forholde sig til den usikkerhed der skabes, når man samtidig afskediger ledere der har til opgave at fører budgettet ud i virkeligheden.

Vi i foreningen Retssikkerhed For Alle ser rigtigt mange borgere blive, ja nærmest bange for fremtiden når der fra politisk side i tale sættes, at budgettet skal genåbnes, for hvad sker der så for den enkelte. Ligeledes må det være svært at være ansat, for hvor mange kollegaer opsiges i de nye tal.

De borgere vi repræsentere har behov for ansatte i kommunen der har tid, overskud og ikke mindst mulighed for at agere, at der er tid til at gå i dybden med den enkelte borgers situation.
Men den situation vi ser i Fredericia på det specialiseret socialområde, børne – unge området, ja på rigtigt mange områder er en helt anden end overskriften, nemlig et retvisende budget.

Vi har på vegne af vores medlemmer og de borgere vi hjælper i Fredericia kommune, brug for at der kommer ro på budgettet og der skabes ro i forvaltningen.

Fredericia kommune har desværre en del borgere der har brug for ekstraordinær hjælp. Fredericia kommune har desværre ansatte der har alt for lidt tid, det skal vi have lavet om på. Byrådet og forvaltningen må internt finde ud af hvem der gør hvad, hvor beslutninger træffes. Der ud over må og skal borgerne, og ikke mindst de ansatte, tages med i dialogen omkring Fredericias fremtid.

Fremtiden må være at Fredericia får bragt antallet af borgere der hænger fast i systemet ned, at de ansatte får muligheden for at dette kommer til at ske. Vi kan som by ikke være andet bekendt over for byens borgere og de ansatte. 

Jan Filbært

Retssikkerhed For Alle.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv