Home Læserdebat Borgerdrevne beslutningsforslag bør være en del af lokaldemokratiet i Fredericia
Borgerdrevne beslutningsforslag bør være en del af lokaldemokratiet i Fredericia

Borgerdrevne beslutningsforslag bør være en del af lokaldemokratiet i Fredericia

0

Søren Haastrup, Løsgænger KV21

Et lokaldemokrati i øjenhøjde med Fredericianerne det bør vi have og derfor er det særdeles vigtigt, at der er åbenhed, gennemsigtighed og reel borgerinddragelse og hvordan kan vi så skabe mere borgerinddragelse og gøre det lettere for Fredericianerne at være en aktiv del af lokaldemokratiet her i Fredericia. Det er et aspekt der er mig meget på sinde og jeg vil i den kommende tid komme med forslag til hvordan vi får mere åbenhed, gennemsigtighed og reel borgerinddragelse.

I dette læserbrev vil jeg fokusere på en af de ting jeg vil knokle for vi får indført her i Fredericia.

Jeg mener , at et af de steder, hvor lokaldemokratiet skal gøres mere involverende er i tilgangen til at kunne stille forslag til debat i Byrådssalen og derfor vil jeg kæmpe for, at vi får indført borgerdrevne beslutningsforslag her i Fredericia Kommune ligesom vi har det på landsplan og faktisk også i nogle andre kommuner. Et borgerdrevent forslag skal gøre det muligt for Fredericianerne at få de ting, der fylder for dem dels debatteret i Byrådssalen samt lave et egentlig beslutningsforslag, der skal til afstemning i Byrådssalen.

Jeg har kigget lidt på det i forhold til hvordan det er stillet op på landsplan og regnet lidt på, hvor mange Fredericianere, der skal tilkendegive, at de vil være stillere af et borgerdrevent beslutningsforslag og jeg er kommet frem til at der skal 420 stillere bag et beslutningsforslag før det skal tages op til debat i byrådssalen. Det magiske tal er altså 420 stillere da vi her vil vi have det samme forhold mellem stillere og stemmeberettiget som vi har når det foregår på landsplan.

Jeg synes det er vigtigt, at vi ikke sætter tallet kunstigt højt så det ender med at blive umuligt at stille beslutningsforslag og 420 er muligt for det så jeg tydeligt da jeg samlede underskrifter i forhold til en uvildig undersøgelse af teateret.

Et andet sted jeg synes vi halter efter er i forhold til at få involveret ungdommen. Vi har ganske vist et ungebyråd, men jeg synes vi hører meget lidt til dette og jeg har snakket med rigtig mange unge , der faktisk ikke ved, at vi har et Ungebyråd.. Jeg er faktisk personligt også i tvivl om, hvilken funktion de egentlig har.

Jeg synes det er fantastisk med ideen om et ungebyråd, men de skal involveres meget mere end jeg opfatter, at de bliver pt. og så skal de gøres langt mere synlige så ungdommen ved de er der og de bliver interessante dels at være en del af og dels at have som sparringspartner i forhold til, hvilket Fredericia man som ung ønsker.

Et sted jeg gerne vil sætte ind er, at ungdommen også skal have mulighed for borgerdrevne beslutningsforslag. Fredericias unge i alderen 13-17 skal kunne stille beslutningsforslag som så skal behandles af vores ungebyråd, der derefter sender det til Byrådet til behandling. Jeg synes det er vigtigt, at vores unge Fredericianere bliver hørt og faktisk får mulighed for at komme med politiske forslag. Jeg synes faktisk det er på sin plads, at vi får skabt en kultur, hvor de unges forslag faktisk bliver hørt og behandlet fuldstændig lige så seriøst som alle andre forslag.

Jeg synes det skal være let for Fredericianerne både ung og ældre, at kunne byde ind med forslag til politiske beslutninger uden at skulle gå gennem en eller anden partiforening og derfor vil jeg kæmpe for vi får både borgerdrevne beslutningsforslag for 18+ og for dem i alderen 13-17.

Lokaldemokratiet skal åbnes op og gøres gennemsigtigt og så skal vi have reel borgerinddragelse og borgerdrevne beslutningsforslag er en af vejene til mere reel borgerindragelse.