FREDERICIA

BLINDE HJÆLPER LÆSESVAGE BØRN

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Blinde hjælper læsesvage børn til at få læselysten tilbage

 

Fredericia Bibliotek har i samarbejde med Pædagogisk Udviklingsafdeling i flere omgange gennemført projektet Læser for hunde

. Et projekt, inspireret fra USA, hvor læsesvage børn læser højt for en hund.

Projektet viste gode resultater. Børnene følte sig trygge ved hunden, der via ro og en ikke-kontrollerende adfærd, fik dem til at genfinde troen på egne evner og lyst til at læse.  Flere af børnenes forældre tilkendegav efter forløbet, at deres børn derhjemme var begyndt at læse som aldrig før.

Biblioteket og PUC har undersøgt, hvordan det økonomisk var muligt at genoptage tilbuddet. Det er nu blevet muligt ved at et antal blinde borgere beredvilligt stiller sig selv og deres førerhunde til rådighed.

Børnene er fundet på kommunens skoler via de lokale læsevejledere, der ved, hvilke børn, der kan have  bedst glæde af tilbuddet. Forløbet starter søndag 7. september og løber over 4 søndag i efteråret.