FREDERICIA

Kun 67% af børn og unge i Fredericia kommune er idrætsaktive

Kun 67% af børn og unge i Fredericia Kommune er idrætsaktive viser ny idrætsundersøgelse

Kun 67% af børn og unge i Fredericia Kommune er idrætsaktive viser ny idrætsundersøgelse
Fredericia Idrætsråd har i samarbejde med Fredericia Kommune bedt Idrættens Analyseinstitut (Idan) om at
gennemføre en omfattende undersøgelse af idræts‐ og foreningslivet i Fredericia Kommune.


Rapporten er netop blevet færdig, og der er flere nedslagspunkter, som Fredericia Idrætsråd vil dykke ned i
og arbejde strategisk med sammen med Fredericia Kommune.


Lavere idrætsdeltagelse


Undersøgelsen viser, at idrætsdeltagelsen blandt børn og unge i Fredericia Kommune er lavere end i
eksempelvis Svendborg Kommune (70 pct.), Varde Kommune (76 pct.), Holstebro Kommune (72 pct.) og
Haderslev Kommune (70 pct.), mens den dog er på niveau med deltagelsen i Slagelse Kommune (67 pct.)
Samtidigt viser undersøgelsen, at der blandt børn, unge og yngre voksne helt op til 30‐års alderen, at
tilslutningen til foreningsidrætten falder med alderen. Omvendt stiger tilbøjeligheden til at motionere på
egen hånd og i privat/kommercielt regi.
Potentiale for flere unge idrætsudøvere
Rapport viser, at der er potentiale for flere unge idrætsudøvere, hvis vi kommer i øjenhøjde med deres
ønsker, tidspunkter, at der er plads til uøvede deltagere, og at man ikke behøver at være i god form for at
starte.


I 2019 brugte Fredericia Kommune 611 kr. pr. borger på idrætten


I 2019 brugte Fredericia Kommune 611 kr. pr. borger på driftsudgifter til idrætsfaciliteter, tilskud efter
folkeoplysningsloven samt tilskud til fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Det er en smule under
landsgennemsnittet på 668 kr. pr. borger.
Sammenligner vi os med Vejle Kommune, som kun bruger 555 kr. pr. borger, ser det rigtig flot ud, men til
historien hører at Vejle Kommune giver gratis haller til idrætsforeningerne, en drøftelse Fredericia har haft i
flere år. Det er tankevækkende, at Vejle bruger færre penge, og alligevel har mulighed for at give gratis
halleje.


Kan vi få mere for pengene?


Idrætsrådet synes, at tiden er inde til at endnu engang at få kigget på beregningerne, for at se om det måske
kunne blive muligt at give gratis halleje for de samme penge.
Stor tilfredshed med idrætsfaciliteterne
Undersøgelsen viser, at borgerne er meget tilfredse med mulighederne for at anvende idrætsfaciliteter i
kommunen. Stort set alle børn og unge (72 pct.) er ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ tilfredse med
idrætsfaciliteterne i deres nærområde.


Fredericia Idrætsråd ser tilbage på 2020, hvor der blev investeret rigtig meget i idrætsfaciliteter i hele
kommunen, og kan kun rose Fredericia Kommunes politikere for deres initiativ, der helt sikkert vil gøre
idrætsoplevelsen endnu bedre fremadrettet, og sikre mange borgere gode oplevelser.


Vil du læse mere om undersøgelse?


På vores hjemmeside www.fredericiaidrætsråd.dk kan undersøgelsen downloades under nyheder.
Kom til idrætspolitisk vælgermøde!


Undersøgelsen vil være omdrejningspunkt til det idrætspolitiske vælgermøde torsdag den 11.
november 2021 kl. 19.00‐21.00 i Fredericia Idrætscenter, hvor man kan deltag i den politiske debat med de
opstillede kandidater til byrådet.