Læserdebat

Atletikken skal udvikles i Fredericia til glæde for den organiserede og uorganiserede idræt

Læserdebat Af Søren Grøn Stampe, Lokallisten, Borgerligt Fælleskab (kandidat til KV21) og Karsten Byrgesen, Folketingskandidat og by- og Regionsrådsmedlem

Atletikken skal udvikles i Fredericia til glæde for den organiserede og uorganiserede idræt

Så kort kan vores ønske om faciliteter til vores lokale atletikudøvere udtrykkes. Fredericia har bragt sig i en meget flot spids, når det gælder faciliteter til rigtig mange idrætsgrene. Der er senest under Corona plagen, blevet udført omfattende projekter, som samlet set stiller idrætsfolket godt. Med nedlæggelsen af stadion på Baldersvej forsvandt muligheden imidlertid for at dyrke de klassiske atletik discipliner som løb, spring og kast.

Som byen der har mange idrætsudøvere mangler vi stadig og blandt andet, udendørs atletik faciliteter. Udgangspunktet er en moderne 400m løbebane med gummibelægning, der kan certificeres i henhold til IAAFs krav. Et ønske som ildsjæle har efterspurgt i mange år. Vi opfordrer herved relevante organisationer, foreninger og ildsjæle til, at komme på banen med krav til hvor, hvad og hvorledes ønsket om atletikfaciliteter kan udmøntes.

Det er helt afgørende, at vi skal arbejde i en inddragende proces, hvor de kommende brugere – i enighed og fællesskab – formulerer ønskerne, som skal præsenteres for Kultur- og Idrætsudvalget.

Der ligger en modningsperiode, hvor der dels skal skaffes anlægsmidler til projektet og et politisk flertal, der i fællesskab vil idrættens verden det bedste. Fredericia viser retningen i mange idrætslige sammenhænge og det er nu helt naturligt, at tiden er kommet til de klassiske atletikdiscipliner. 

Budskabet er klart. Vi skal tydeliggøre og specificere forventningerne, der skal danne grundlag for projektet. Vi ser meget gerne 2023 som året, hvor det fysiske projekt kommer i gang. Vi er to politikere og vi inviterer til, og ser frem til, et godt og bredt samarbejde om udviklingen af projektet.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv