Læserdebat

Andreas Tobiassen: Så skete det nok engang

Andreas Bjerring Tobiassen, byrådskandidat Enhedslisten kv 2021,Marsvænget 24 Fredericia, har startet en debat omkring havneselskabet ADP

Så skete det nok engang. Fredericia kommune var igen at finde i de gule ”breaking news” bjælker i landsdækkende medier og endnu en sag om slendrian med skatteydernes penge kan rulle frem.

I denne sag handler det om millionbeløb i havneselskabet ADP, som Fredericia kommune ejer godt 89 % af. Man har ifølge lækkede bilag brugt flere millioner på rejser, fodboldbilletter og sponsorater.

Problemet er, at der er ingen ud over byrådet, som har mulighed for at få indsigt i disse problemer. Under normale omstændigheder ville alle medier kunne søge aktindsigt, når det handler om overdrevet brug af skattekroner, men her er ADP undtaget.

For få måneder siden forsøgte Enhedslisten at få denne undtagelse fjernet, men samtlige andre medlemmer i byrådet stemte imod. I en tid, hvor vi har brug for at borgerne kan have tillid til Fredericia byråd, valgte 20 ud af 21 altså at stemme for at fortsætte lukketheden.

Det bider os i bagdelen nu, hvor der er store tegn på misbrug af skattekroner, men ingen mulighed for medierne i at undersøge dette.

Derfor virker det kunstigt, når både Venstre og Dansk Folkeparti er rystede over beskyldningerne. For få måneder siden mente man ikke, at gennemsigtighed og åbenhed var vigtigt i ADP.

Det samme gælder Karsten Byrgesen, som jo ellers har forsøgt at vise sig frem, som ham der tør være djævlens advokat. Heller ingen lyst til åbenhed i ADP.
Eksemplerne, som er fremme i medierne, viser en uhørt ligegyldighed over for borgernes penge og man kan undre sig over, at ingen af byrådets repræsentanter i bestyrelsen har sagt fra. Den tidligere borgmester Jacob Bjerregaard blev skiftet ud med den nye borgmester, da han fratrådte, men igennem flere år har Venstres byrådsmedlem Christian Jørgensen været medlem.


Da Enhedslisten kom med sit forslag var Christian Jørgensen en af de skarpeste kritikere og han kaldte forslaget for ”en lemmingebold”, ”en luftballon” og ”populistisk”. Man siger at et angreb er det bedste forsvar og med Christian Jørgensens angreb på forslaget, kunne man da fristes til at tro, at han vidste, der var noget der skulle forsvares og passes på. Begge repræsentanter har modtaget 100.000 kr. eller mere årligt og hvis man var lidt grov, kunne man tænke, at deres tavshed var købt og betalt.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv