Kort Nyt

Ambulancernes responstider i 2. kvartal 2023

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Ambulancernes responstider i 2. kvartal 2023 viser ikke markante udsving i forhold til1. kvartal. Generelt er ambulancerne blevet noget hurtigere, og især kan Region Hovedstaden notere flere ambulancer, som er fremme inden for 5 minutter. Også Region Syddanmark har fået bedre responstider indenfor alle de tidsintervaller, som der måles på. 

Der udarbejdes hvert kvartal en opgørelse over ambulancernes responstider for A-kørsler, det vil sige kørsler i forbindelse med livstruende eller mulig livstruende sygdom eller tilskadekomst. Opgørelserne viser, hvor stor en andel af udrykninger med ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler, der er nået frem til patienten, når der er gået henholdsvis 5, 10 og 15 minutter.

Responstider for 2. kvartal 2023

Tallene for 1. kvartal 2023 er angivet i parentes. 
Region Syddanmark:
– Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 28 pct. (26,3 pct.)
– Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 77,2 pct. (74,7 pct.)
– Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 96,7 pct. (95,7 pct.)

Kilde: Beredskabsinfo.dk