SAMFUND

Alt for mange fravælger tandbehandling, og én årsag er voldsom stigning i egenbetalingen

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Tandlægeforeningen og Udsatterådet i Fredericia fortæller om et A og B hold i tandplejen

Tandlægen er frygtet af mange, og af forskellige grunde. Fra et ubehag ved at skulle bores, over direkte tandlægeskræk, til den regning der kommer efter behandling. Det er ikke svært at finde grunde til at blive væk fra både rutinebesøg og når det virkelig gør ondt. Men der er ingen grunde der er virkelig gode!

Ubehag og tandlægeskræk
Ubehaget ved, at den ellers så flinke tandlæge arbejder i vores mund, kan mange nok komme over. Men når der skal bores og renses tænder med ultralyd går det sjove ofte af oplevelsen. De fleste kan trøste sig med, mens det står på, at resultatet bliver godt, tænderne holdt sunde og de ser lidt bedre ud, når der bagefter smiles.

Tandlægeskrækken kan være så dybfølt, at det forhindrer nogen i at møde op. Det er helt uafhængigt af pengepungen, og én af de ting der kan være svær at forklare hvor kommer fra. Men den er der. Den indtræder timer, måske dage, før aftalen med tandlægen ses i kalenderen .

De fleste tandlæger vil gerne vide, om patienten lider af tandlægeskræk, når aftale om tid indgås. Så sætter han måske ekstra tid af, og forløbet er mere tilrettelagt patientens skræk. Tandlæger erkender, at en del af deres patienter lider af denne forfærdelige skræk, og at den er reel.

Tandlægeregningen
Så sikkert som et ammen i kirken, følger en regning efter behandlingen. Og en regning der hurtigt kan vokse en almindelig indkomst over hovedet. For lavindkomstgruppen, kontanthjælp, offentlige pensioner og socialt udsatte er regningen ofte helt umulig at betale.

Folketinget har gennem de senere år ændret egenbetalingen fra 55 til 85 procent, fortæller tandlæge og Tandlægeforeningens lokale formand for bl.a. Fredericia, Jørgen Juul-Olsen, til DanmarkC TV, og forsætter:
“Det er jo helt tydeligt, at vi efterhånden har et A og B hold. Folk med sygdomme og et stort medicinbehov har vanskeligt ved at få tilskud til tandbehandling.”, lyder en erfaring fra formanden.

Jørgen Juul-Olsen, formand for Tandlægeforeningen Region Syd. Foto: DanmarkC TV.

Også formanden for Rådet for Socialt Udsatte i Fredericia, Bjarne Dahlmann, kender til de økonomiske udfordringer økonomien har. Der kan søges op til 60 procent ved Fredericia Kommune, men det er “en lidt omstændig procedure: Man skal ned til tandlægen, have et tilbud og bagefter til kommunen for at søge om pengene. Når de er bevilliget kan behandlingen begynde.” På spørgsmålet om sagsbehandling går hurtigt i Fredericia Kommune, er svaret “Nej, det er ikke min erfaring!”

Når bevillingen er givet, er tandlægen sikret 60 procent af regningen, og de resterende 40 procent er et mellemværende mellem patient og tandlæge. Patientens sociale status kan gøre det svært at betale, og det véd tandlægen, hvorfor tandlægen måske ikke vil behandle?

Beskæftigelse
De, der har været gennem processen, og fået ordnet tænder, kan det virkelig ses på, at de har fået mere mod på livet, og ikke mindst mere selvværd, forklarer Bjarne Dahlmann til DanmarkC TV.

“Dårlige tænder kan også være en forhindring hvis man tænker beskæftigelse, samvær og deciderede jobs,” mener Bjarne Dahlmann.

Betyder dårlige tænder og mundhygiejne noget?
“Ja, afgjort,” fortæller Bjarne Dahlmann, “hvis du har dårlige tænder i forhold til kost, kan du ikke spise så alsidigt. Kroppen kan også få mén på andre måder, som eksempelvis at du ikke får tygget maden ordentligt. En anden ting er selvværdet!”

Jørgen Juul-Olsen er enig, og gør opmærksom på, at “Der er en klar sammenhæng mellem mange af de kroniske sygdomme og patienternes tandstatus. Hjertekarsygdomme, diabetes, lungesygdomme, cancersygdomme og psykiske lidelser,” er blandt de sygdomme Jørgen Juul-Olsen nævner.
Flere af disse sygdomme kræver lægelig behandling og i visse tilfælde sygehusindlæggelser. Grundlæggende penge som samfundet kan spare, men naturligvis mest vigtigt at borgerne får et bedre liv.

Bjarne Dahlmann, Formand for Udsatterådet i Fredericia. Foto: DanmarkC TV.

Tilbud i Fredericia
Bjarne Dahlmann fortæller: “I Fredericia Kommune er der i forhold til denne målgruppe to tilbud. Socialtandpleje, som er for mennesker mærket af udsathed og det er en del af den kommunale tandpleje, der holder til i Sundhedshuset, og så er der den almindelige tandlægeordning.”.
Værestedsmedarbejdere har mulighed for at hjælpe brugere til en aftale inden for rimelig kort tid ved Socialtandplejen.

Løsningen på at undgå et A og B hold
I artiklens er det nævnt, at alle nu betaler 85 procent af tandlægeregningen. Om denne stigning fra 80’ernes 55 procent fortsætter, er det kun politikerne på Christiansborg der ved.
Det er i hvert fald rimeligt at antage, at tandpine, brækkede tænder, tandkødssygdomme og generelt dårlig mundhygiejne ikke af det officielle Danmark betragtes (helt) som sygdomme.
Et kvalificeret gæt vil være, at før det forhold ændres politisk, vil skellet mellem A og B holdet kun blive større.

DanmarkC TV bringer senere et uddybende TV indslag med Jørgen Juul-Olsen og
Bjarne Dahlmann.

I denne artikel er der ikke medtaget problemstillinger omkring tandlægernes stigende priser pga inflation.