112

Alarm fra Raffinaderiet – Brand i en rørføring på anlægget

En stor styrke af brandvæsen og politi hastede kort før midnat til Raffinaderiet, efter at en automatisk alarm var gået i gang

Adskillige brandbiler, vandtankvogne og en stigevogn, er sent mandag aften hastet til Raffinaderiet på Egeskovvej i Fredericia. Kort før midnat gik den automatiske brandalarm i gang på Raffinaderiet, og siden da, er der kommet et lind strøm af brandbiler og politibiler til raffinaderiet. Også Politiets indsatsleder er ankommet til Raffinaderiet. Sirenen fra alarmen på Raffinaderiet kunne høres i store dele af nordbyen.

“Vi ved at der har været brand i en rørføring på raffinaderiet”

Torben Wind, Vagtchef, Sydøstjyllands Politi

Brand i en rørføring

Vagtchefen hos Sydøstjyllands politi – Torben Wind, oplyser natten til tirsdag til DanmarkC TV, at der rigtig nok har været en brand på Raffinaderiet, men at branden nu skulle være under kontrol. Der skule være tale om en brand i en rørføring i anlægget, der bearbejder benzinprodukter.

Hurtig og effektiv indsats

Den hurtige indsats fra Raffinaderiets eget brandvæsen og TrekantBrand, resulterede i at branden på Crossbridge Energy raffinaderiet på Egeskovvej i Fredericia, forholdsvis hurtigt kom under kontrol. Et større beredskab fra brandstationen i Fredericia, var hurtigt fremme på stedet, alt i mens flere brandfolk blev tilkaldt. Pressechef hos Crossbridge Energy oplyser, at det berørte anlæg straks blev koblet fra som en standart sikkerhedsprocedure. Der pågik køling af anlægget i et par timer, inden indsatsen kunne afblæses. Det er nu op til raffinaderiet, at afdække brandårsagen – inden det berørte anlæg kan reetableres og tages i brug igen.


Raffinaderiet i dag

Crossbridge Energy A/S har pr. 1. juli 2021 overtaget raffinaderiet i Fredericia med tilhørende Trading & Supply aktiviteter og vil bringe raffinaderiet ind i en grønnere fremtid.

Crossbridge Energi skriver om sig selv: Allerede i dag er raffinaderiet i Fredericia verdens tredjemest energieffektive raffinaderi og nummer et i Europa. Således er det blandt andet Danmarks største leverandør af overskudsvarme til fjernvarme og leverer, hvad der svarer til mere end 23.000 almindelige husstandes årlige forbrug af fjernvarme – produceret ved at nyttiggøre overskudsvarme fra produktionen i stedet for at lade det gå til spilde.

Raffinaderiet har endvidere allerede udført pilottests indenfor co-processing og er derfor i december 2020 blevet certificeret til at kunne raffinere bio-olieprodukter fra bunden i det eksisterende raffinaderianlæg fremfor at skulle tilføre biokomponenter efterfølgende.

Raffinaderiet producerer ca. 35 % af det danske forbrug af brændstoffer og har en tilsvarende eksport via selskabets havneterminal i Fredericia. Crossbridge Energy A/S beskæftiger ca. 240 medarbejdere.

Raffinaderiet kom i løbet af natten med denne udmelding

Kort før midnat natten til den 5. april gik Crossbridge Energy Raffinadets brandalarm. Der var opstået brand ved et rør indeholdende benzin-produkt.

Branden blev straks bekæmpet af raffinaderiets egne branduddannede folk, og brandvæsenet ankom hurtigt til raffinaderiet for at hjælpe med brandslukningsarbejdet. Der var således et af brandvæsenets køretøjer indsat sammen med et køretøj fra raffinaderiets eget brandvæsen. Desuden blev fast brandslukningsudstyr i procesområdet anvendt til at få kontrol over og slukket ilden.

Anlægget, hvor branden opstod, blev koblet fra. Dette anlæg er fortsat koblet fra.

Omkring klokken 1.20 blev brandalarmen afstillet igen, da ilden var slukket, og der var kontrol over hele situationen igen.

Udover brandvæsenet så ankommer også politiet til raffinaderiet ved en brandalarm.