FREDERICIA

Afskaffelse af driftstilskud truer ‘Krisecenter for Mænd’ i Fredericia

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Krisecenter for Mænd i Fredericia står igen over for usikre tider efter spareforslag om at fjerne driftstilskuddet fra kommunen

Nye spareforslag fra Fredericia Kommune har offentliggjort en række nedskæringsmuligheder på budgettet for 2024 – et af forslagene indebærer fjernelse af driftstilskuddet til Krisecenter for Mænd.

Krisecenter for Mænd i Fredericia blev etableret i midten af 90’erne og har siden 2020 været i samarbejde med kommunen. Centeret har fem værelser og tjener som et midlertidigt opholdssted for mænd i akut bolignød. I 2022 blev der registreret 128 henvendelser til centeret, hvoraf 50 var fra personer bosiddende i Fredericia. Centeret, kan tilbyde ophold i op til tre måneder for mænd uden aktive misbrugsproblemer og med en egenbetaling på 90 kr. pr. overnatning.

Foto: Krisecenter for Mænd i Fredericia

Det er forvaltningens anbefaling at fjerne tilskuddet af følgende årsager:

  1. Udgiften er høj i forhold til det lille antal borgere, der benytter sig af tilbuddet.
  2. Risiko for passivitet hos beboerne.
  3. Manglende faglig baggrund for de vurderingskriterier der ligger til grund for opholdets varighed.
  4. Spørgsmål om, hvorvidt alle beboere faktisk er i akut bolignød.

Kilde: Besparelseskataloget

“Det er forvaltningens anbefaling at fjerne tilskuddet,” skriver embedsmændende i deres begrundelse, og peger på, at der er mere fokus på permanent boligløsning gennem Housing First-tilgangen.

Forvaltningen vurderer, at omkostningerne ved drift af krisecentret er for høje i forhold til den gevinst, det bringer til borgerne.

Økonomiske konsekvenser i mio. kr.
———————————–
2024: 0,000
2025: -0,519
2026: -0,519
2027: -0,519

Forvaltningens forslag bygger på flere argumenter, herunder at udgiften er høj i forhold til antallet af borgere, der får tilbudt et værelse, og at længere ophold kan føre til passivitet. Desuden er det forvaltningens vurdering, at ikke alle beboere, der tilbydes overnatning, kan betegnes som værende i akut bolignød.

Konsekvenser for centerets fremtid

Såfremt tilskuddet fra Fredericia Kommune ophører, kan det have betydning for centrets fremtidige driftsmuligheder og kan føre til en lukning ved udgangen af 2024.