Kort Nyt

Ændret hastighedsbegrænsning på Skærbækvej

Arbejde med etablering af en regnvandsledning, udfordrer trafikken på Skærbækvej i perioden30. august – 10. september 2021

Fredericia Spildevand er i gang med at etablere en regnvandsledning, som skal aflede vand fra det kommende erhvervsareal i Baronessens Kvarter via Fredericia Spildevands nye regnvandsbassin ved Gl. Ribevej.

For at etablere den ny regnvandsledning, skal arbejdet i løbet af de næste par uger krydse Skærbækvej. Arbejdet forventes at stå på i perioden 30. august – 10. september 2021.

Fredericia Spildevands entreprenør – TC Anlæg – etablerer en midlertidig vej uden om arbejdet, så det vil stadig være muligt at passere Skærbækvej (se billedet ovenfor). Du skal dog være opmærksom på, at hastigheden lokalt sænkes til 30 km/t på strækningen i den periode, hvor arbejdet står på.

Den nye regnvandsledning sikrer, at regnvandet kan komme væk fra det nye erhvervsområde. Vandet ledes videre ud til Tranekær Bæk, hvorfor Fredericia Spildevand har etableret et nyt bassin, som kan beskytte vandløbet mod de store vandmængder. Samtidig frasorterer vi både sand og olie.

Følg DanmarkC TV på facebook – så får du automatisk besked, når nyheder kommer online.