DanmarkC TV

Home Læserdebat Ældreområdet fortjener større politisk opbakning
Ældreområdet fortjener større politisk opbakning

Ældreområdet fortjener større politisk opbakning

0

Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

Medarbejdere i ældreplejen har i sommerperioden løbet ekstra stærkt grundet mangel på sommerferievikarer. Man kan kun forestille sig, at det kan belaste både arbejdsmiljø og standarden i ældreplejen. Det er måling nok til at det kalder på politisk handling, der ikke kan vente, og det er stærkt utilfredsstillende, hvis vi ikke skrider til handling nu.

En del af løsningen findes givetvis i flere ressourcer til området, som vi politisk selvfølgelig skal forholde os til og måske undersøge mere fleksible løsninger i samarbejde med uddannelserne. Det letteste fra politisk side er da også at love flere penge til området. Især i et valgår. Men vi skal også være realistiske både i forhold til økonomi og hvordan vi ellers bør reagere på udfordringerne.

Hvis vi vil være politisk ordentlige og fremtidssikre en god og værdig ældrepleje, bør vi derfor give langt større og fornyet opmærksomhed til ældreområdet, tage os af ledernes og medarbejdernes arbejdsmiljø og lytte til pårørende i langt højere grad. Politisk skal vi prioritere at skabe de bedste rammer for, at dette kan ske, bl.a. ved at fjerne al unødig dokumentation og kontrol og skabe langt større ledelsesfrihed.

Vi skal droppe den ensidige tanke om, at flere undersøgelser, målinger, kvalitetsstandarder og mere kontrol og dokumentation giver en bedre ældrepleje. I stedet skal vi vise langt mere politisk opbakning til den virkelighed, medarbejderne befinder sig i. Det skal også stå sin prøve i den seneste sag om påbud på plejehjemmet Stævnhøj, hvor man let kan forfalde til en løsning om mere kontrol og dokumentation. Men det er og bliver aldrig svaret. Og det er samtidig langt fra den politiske opbakning, som ældreområdet i virkeligheden har brug for.

Vi bør fremfor alt arbejde for at skabe mest mulig fysisk tilstedeværelse og nærvær hos den enkelte ældre, der modtager hjælp og sikre gode arbejdsforhold for medarbejdere og ledere. Svaret er ikke enkelt, men det starter med, at vi tager et politisk ansvar, hvor vi går i dialog med de ældre, deres pårørende og medarbejderne.