Pressemeddelelse

ADP A/S leverer bedste halvårsresultat nogensinde

Pressemeddelese: Vækst i omsætning og indtjening i ADP fortsætter.

ADP har netop offentliggjort et særdeles tilfredsstillende resultat for første halvår 2021 med stor vækst i omsætning og et meget solidt driftsresultat. Halvårsresultatet er det bedste i virksomhedens historie.

ADP A/S kommer ud af 1. halvår 2021 med et ordinært driftsresultat (EBITDA) 45,6 MDKK, hvilket er 21,1 MDKK bedre end 1. halvår 2020. I første halvår 2021 har ADP haft en vækst på 7,2% i den samlede godsomsætning. Anlægsaktiverne er i første halvår værdireguleret med 4,7%.

Væksten i godsomsætningen tilskrives især den store vækst i containerforretningen, som i første halvår 2021 har vist en fremgang i tonnagen på 32,4% sammenlignet med samme periode i 2020. Containervolumen har i 2021 fortsat i et rekordhøjt tempo og har i juli måned toppet med godt 10.000 TEU, hvilket ligger ca. 16% over den tidligere rekord.  Den øvrige forretning (ekskl. flydende bulk) har i første halvår af 2021 givet en vækst på 34% på godsvolumen, hovedsageligt kommende fra skibslaster med stål og recycling-produkter sammenlignet med samme periode sidste år. Dertil kommer stigende udlejningsaktiviteter i Taulov Dry Port, hvor første store etape på 60.000 m2 er fuldt udlejet.

”Effekten af vores strategiske investeringer i Taulov Dry Port og i infrastruktur på havneterminalerne kommer nu containerforretningen til gode. Sammen med generel vækst omkring vores knudepunkter slår disse satsninger nu for alvor igennem i ADP’s samlede forretning. Vores forventninger til både omsætning og indtjening i 2021 ses allerede nu i det gode resultat for første halvår 2021, med et særdeles godt driftsresultat og en samlet omsætning på 87,1 MDKK svarende til en fremgang på 40%. Der skal lyde en stor tak – ikke mindst for samarbejdet og tilliden fra vore aktionærer og indsatsen fra medarbejderne, som alle har ydet et uvurderligt bidrag til rekordresultatet”, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

Fremadrettet arbejdes der fortsat på, at virksomheden kan følge med udviklingen:

”Vores forestående havneudvidelse i Fredericia, sammen med de allerede gennemførte kapacitetsudvidelser på pakhuse og infrastruktur på havneterminalerne, skal sikre, at vi har kapaciteten og fortsat er attraktive for store volumener af gods og containere. Volumener som vi forventer vil vokse i årene fremover. Vi forventer, at denne ekspansion alene vil betyde ca. 550 nye jobs i de kommende år, således at ADP – som prognosen er nu – direkte og indirekte vil beskæftige over 8000 medarbejdere og underleverandører”, siger Erik Østergaard, Bestyrelsesformand i ADP A/S.

ADP A/S forventer et samlet resultat før skat for 2021 på mellem 115 – 125 MDKK.

Yderligere oplysninger:

Rune D. Rasmussen
CEO i ADP A/S
rdr@adp-as.dk

Erik Østergaard
Bestyrelsesformand i ADP A/S
eoe@dtl.eu

ADP A/S
ADP ejer og driver Fredericia Havn og Nyborg Havn og driver Middelfart Trafikhavn. Vores havne har en unik central beliggenhed, gode logistiske betingelser samt internationale standarder, hvad angår kapacitet og vanddybde

ADP og PFA udvikler i joint-venture Taulov Dry Port som et multimodalt transport- og logistikcenter i Taulov med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane.

Gennem kobling af Fredericia Havn og Taulov Dry Port bliver området omdrejningspunkt for udvikling af moderne lager- og logistikfaciliteter, der understøtter fremtidens intelligente og multimodale transportløsninger.

Læs mere på www.adp-as.dk