FREDERICIA

ÅBENT MØDE FOR ALLE SENIORJOBBERE

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

50+ Fredericia, inviterer alle ca. 80 seniorjobbere i Fredericia Kommune til information om faglige spørgsmål.

Seniorjobgruppen i 50+ består af ca. 12 – 15 seniorjobbere i Fredericia Kommune. Målet med gruppen er, i fællesskab, at støtte seniorjobbere i Fredericia Kommune. Dette sker specielt i relation til de særlige forhold der gælder, når man efter en lang ledighedsperiode igen bliver en fastansat medarbejder igen. Men støtten sker også i forhold til at komme i et ordinært arbejde igen.

Erfaringer fra gruppens møder viser at bl.a. ferie- fridagsordningen (den 6. ferie-uge!), seniordage for seniorjobbere, ferieafholdelse, løndannelse m.v. er emner som seniorjobberne har brug for at vide mere om.

Derfor har gruppen arrangeret et åbent møde hvor faglig konsulent René Heegaard (HK Midt) og fællestillidsmand i Fredericia Kommune, Helle Bang Andersen vil tage en række generelle faglige spørgsmål op. Der vil også blive mulighed for at stille spørgsmål.

Mødet finder sted tirsdag d. 11. februar kl. 15.45 – 17.00 i 50+ lokaler, Gothersgade 12  -1. (over Fona) og alle, også ikke – medlemmer, er velkomne.

Der vil også være en kort præsentation af 50+, Kompetencenetværk for ledige i Fredericia. Blandt andet spiller seniorjobberne en rolle i forhold til de øvrige ledige i kompetencenetværket. Seniorjobberne er jo på deres arbejdspladser en del af foreningens netværk og kan derfor hjælpe de øvrige ledige der derfra gerne vil i arbejde.