FREDERICIA

960 ældre i Fredericia Kommune kan se frem til inflationshjælp

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der skal sikre inflationshjælp til en række økonomisk vanskeligt stillede borgere. Det omfatter folkepensionister, der modtager ældrecheck, og SU-modtagere, der modtager SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger.

Det har et bredt flertal i dag besluttet i Folketinget. Der vil blive udbetalt 5.000 kr. til den gruppe af ældre der får ældrecheck.

Ud over de ældre vil der også komme 1.000 kr. til SU modtagere der modtager SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger.

Beløbene udbatales i maj 2023.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: “Vi ønsker med hjælpen at give en håndsrækning til mennesker, der på grund af de høje priser har stået og fortsat står i en svær økonomisk situation. Samtidig skal vi sørge for ikke at puste yderligere til inflationen. Jeg mener, vi med dette lovforslag har fundet den rette balance.”