Kort Nyt

59,8 millioner kroner til styrket kræftbehandling i Syddanmark

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Region Syddanmark har afsat 59,8 millioner kroner til at styrke kræftbehandlingen i regionen. Pengene skal bruges til at øge behandlingskapaciteten, udvikle nye behandlingsmetoder og støtte patienterne.

Den 14. november 2023 indgik regeringen og Danske Regioner en aftale om udmøntning af midler i 2024 til en ekstraordinær indsats inden for kræftområdet. Den aftale betyder, at Region Syddanmark får 59,82 mio. kr.

Hovedparten af de 59,8 mio. kr. – godt 47 mio. kr. – har regionsrådet nu fordelt på syv forskellige initiativer. Midlerne skal primært bruges til at øge regionens behandlingskapacitet og udvikle behandlingen på kræftområdet.

Det oplyser i Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

En del af pengene skal bruges til at uddanne flere speciallæger inden for udredning og diagnosticering af kræft. Det skal forkorte ventetiden for patienter, der mistænkes for at have kræft. Derudover skal pengene bruges til at betale operationspersonale og medarbejdere på kræftafdelingerne for at tage ekstraarbejde. Det skal sikre, at patienterne kan få hurtigere behandling.

Tilskud til tandlægebehandling

10 millioner kroner af de 59,8 millioner kroner skal gå til tilskud til tandpleje for kræftpatienter og andre patientgrupper, hvis behandling har påvirket deres tandsundhed.

Fakta om de syv regionale initiativer:

  • Etablering af puljer til ekstra uddannelsesforløb for radiologer og patologer (18,52 mio. kr. over fire år).
  • Afprøvning af honoreringsmodeller, der skal motivere operationspersonale til at tage ekstraarbejde (5 mio. kr. i 2024).
  • Forsøg med kamerapille som alternativ til kikkertundersøgelser (1,8 mio. kr. i 2024).
  • Indføring af mammografi-screening med kunstig intelligens (5 mio. kr. i 2024).
  • Medfinansiering af ny medicinsk behandling (5 mio. kr. i 2024).
  • Indkøb af udstyr til kræftbehandling (12 mio. kr. i 2024).
  • Udbredelse af Kræftværket-app til unge kræftpatienter (356.000 kr. i 2024).

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger:

– Vi støtter tiltag, der skal være med til at styrke den kræftbehandling, vi kan tilbyde syddanske patienter. Vi vil uddanne flere speciallæger, forkorte ventetiden og give patienterne hurtigere behandling. Vi vil også hjælpe patienter med senfølger af kræftbehandlingen, f.eks. tandproblemer.

Hver tredje dansker bliver ramt af kræft, inden de fylder 75 år. De nye initiativer skal være med til at sikre, at alle patienter i Region Syddanmark får den bedst mulige kræftbehandling.