Home SAMFUND 20 mio. kr. til at styrke sundheden i Fredericia
20 mio. kr. til at styrke sundheden i Fredericia

20 mio. kr. til at styrke sundheden i Fredericia

0

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby besøger Fredericia Sundhedshus på mandag, den 14. maj kl. 10.45.  Sundheds- og Ældreministeriet har netop udmøntet puljen til etablering af læge- og sundhedshuse på i alt 200 mio. fordelt til 26 kommuner. Fredericia Kommune får 20 mio. kr., der skal bruges på ombygning og modernisering af Fredericia Sundhedshus – et hus Sundhedsminister Ellen Trane Nørby får et nærmere kendskab til på mandag.

 

”Det er dejligt, at Sundhedsminister Ellen Trane Nørby ønsker at se, hvordan vi i Fredericia arbejder med et fælles hus for kommunale, regionale, private og frivillige aktører, der samarbejder om borgernære sundhedstilbud”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget i Fredericia.

 

Fredericia Kommune og Region Syddanmark har søgt puljen i fællesskab og midlerne vil blive brugt til renovering af de tidligere sygehusbygninger og dermed til modernisering og etablering af Fredericia Sundhedshus. ”Fredericia Sundhedshus bliver rammen for udvikling af det nære sundhedsvæsen og sammen med regionen, har vi stor fokus på udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Vi sætter patienten/borgeren først og finder nye løsninger indenfor vores fælles ressourcer, hvor vi skaber sammenhængende tilbud og nye velfærdsløsninger af høj, faglig kvalitet”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) glæder sig også over pengene fra Sundheds- og Ældreministeriet til Sundhedshuset i Fredericia og udtaler: ”Region Syddanmark og Fredericia Kommune har haft et godt samarbejde om at fastholde og udvikle en lang række regionale og kommunale sundhedsaktiviteter i Sundhedshuset i Fredericia – til gavn for borgerne i byen. Det glæder mig rigtigt meget, at Sundheds- og Ældreministeriet også kan se perspektiverne i vores fælles visioner”.

”Den tværsektorielle model, hvor Fredericia Kommune rykker tættere sammen med regionen, private og civilsamfundet for at finde nye løsninger, er en model som man også tror på nationalt og det er derfor, at vi har fået tildelt midlerne”, pointerer Susanne Eilersen og fortsætter,”vi har med Fredericia Sundhedshus vist, at vi kan levere konkrete løsninger. Det gjorde vi i forhold til lægedækningen, hvor vi for nyligt var læge dækningstruet, men med fælles indsats fra Region Syddanmark, Sygehus Lillebælt, PLO Fredericia og Kommunen fik vi sammen etableret Fredericia Sundhedshus, hvor vi på sigt regner med, at 10-13 læger vil få praksis.

Demensvenlig Kommune og stor fokus på forebyggelse

Fredericia Kommune har også fokus på at være en demens venlig Kommune, og i et samarbejde med Psykiatri Syd, patientforeninger og Frivillig Centret har Kommunen fået midler til at oprette et demensrådgivnings og aktivitetscenter,som placeres på sundhedshuset, der naturligvis bliver demensvenligt (wayfinding).

Fredericia Kommune arbejder også med en præoperativ indsats, hvor der tilbydes forebyggende gangtræning for patienter med gangsmerter. Målet er, at forebygge eller udsætte amputation. Under titlen ’Fælles forebyggelse’ er der sat gang i flere konkrete tiltag bl.a. på røgfri fremtid, der ogsåer et samarbejdet med regionen og patientforeningerne. ”Vi er kun lige gået i gang med etableringen af Fredericia Sundhedshus, som vi forventer os meget af”, konkluderer Susanne Eilersen.

Info om Fredericia Sundhedshus:

Fredericia Sundhedshus blev officielt indviet i de gamle sygehusbygninger i december 2016
I dag (maj 2018) er stueplan i Sundhedshuset i brug, hvor der bl.a. er vagtlæge, blodprøvetagning, praktiserede læger, privat praktiserende fysioterapeuter, demenskonsulenter, rygestop, jobcenter aktiviteter, ligesom Sosu-skolen har et velfærdsteknologi– og simulationscenter
Bygningen er 27.000m2
Genoptræningscenter, flere læger, frivilligcentret, psykiatrien (lokal og social) sygeplejeklinik, hjælpemidler vil senere også flytte ind i Sundhedshuset

Profilen for sundhedshuset er:

Et hus for alle borgere
Et fælles hus for kommunale, regionale, private og frivillige aktører
Et laboratorium for nye velfærdsløsninger