Kort Nyt

192 skader med fyrværkeri 31.12.2023 og 1.1.2024

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Odense Universitetshospital (OUH) indsamler hvert år data fra alle landets sygehusafdelinger, og nu foreligger tallene for årsskiftet

“Næsten identisk antal, baggrund og typer af skader i nytåret 2023/24, som i 2022/23. I hele Danmark kom 192 personer til akut behandling efter fyrværkeri, heraf var 34 alvorlige skader. Det er fortsat det lovlige fyrværkeri, som har givet flest skader (knap 90 %). De tre hyppigste årsager var raketter (54), batterier (33) og bomberør (32), mens der hos 10 personer var angivet “ulovligt fyrværkeri”. Det er fortsat især mænd der kommer til skade”, fremgår det af rapporten fra OUH.

Der var fire alvorlige skader efter ulovligt fyrværkeri, og 27 ved lovligt fyrværkeri (3 uoplyst fyrværkeri). Der var 3 børn under 15 år med alvorlige skader og 6 i alderen 15-17. Fjorten var 18-26 år gamle, og resten ældre. Tolv af de alvorlige skader skete hos tilskuere.

Kun en fjerdedel blandt både mænd og kvinder havde briller på, det er meget lavt i forhold til anbefalingerne. Men de der faktisk havde dem på, reducerede skader nær øjnene med 50%. I alt kom 43 kvinder til skade, heraf fire alvorligt. Kun ni af de tilskadekomne kvinder havde selv
antændt, resten var tilskuere.

Tilskuere blev skadet af de samme fyrværkerityper, som de der antændte. Dog var der flere håndskader blandt de der antændte. Blandt alle havde knap 30% øjennære skader, 24% skader på hænder, og 17% brandsår.

Børn under 15 år havde 25% af skaderne, de 15-17 årige 12% og de 18-26 årige 25%, dermed er to af tre under 26 år. En tredjedel af børnene under 10 år havde selv antændt, mens det var betydeligt  lere blandt de 11-14 årige (90%).Nogle detaljer: Med alvorlig menes tilskadekomne, som indlægges direkte, overføres til andet sygehus, eller kræver akut vurdering hos øjenlæge. Dette kriterie er ens for alle årene. Bemærk at dette er blandt de tilskadekomne fra de to døgn den 31.12. og 1.1.

Statistik og grafik: OUH