FREDERICIA

120 børn kan indtage Børnehuset Enghuset i 2024

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Fredericia Kommune har indgået aftale med Anton Knudsen Egtved A/S om byggeriet af en ny daginstitution, der skal ligge tæt ved Madsby Legepark. Børnehuset Engparken skal stå færdigt i foråret 2024

I sommeren 2021 startede processen omkring opførelsen af en ny daginstitution tæt ved Madsby Legepark, og nu er man så kommet et stort skridt tættere på virkeliggørelsen af Børnehuset Enghuset. Der er nemlig indgået en aftale med Anton Knudsen Egtved A/S, og planen er, at 120 børn kan indtage den nye daginstitution i foråret 2024.

”Det er ret præcist et år siden, at beslutningen om en ny daginstitution med placering i Madsby Enge blev taget. Jeg er enormt glad for, at vi nu har indgået en aftale, så byggeriet kan komme i gang. Vi glæder os til, at børn og voksne får nogle helt fantastiske rammer både inde og ude, hvor der bliver plads til det gode børneliv og andre aktiviteter, og hvor der samtidig er tænkt på bæredygtighed, biodiversitet og genbrug af materialer” fortæller Ole Steen Hansen, der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Bæredygtigt byggeri

Fredericia Kommune har en forpligtigelse til at passe på klima og miljø, når der opføres nye bygninger, og et af bedømmelseskriterierne i forbindelse med udbuddet har netop været fokus på bæredygtighed. Derfor har man både tænkt genbrug af byggematerialer ind i projektet, ligesom der også er fokus på, hvordan naturen trækkes ind i byggeriet af den nye daginstitution. 

Det betyder, at Børnehuset Enghuset blandt andet skal bygges af mursten fra den gamle borgmesterbolig Tutavallis og andre bygninger, der de seneste år er revet ned i Fredericia. Og når det er tid til at lægge tag på, dækkes dette af planter, som både er godt for miljøet, og som samtidig gør taget kønnere at kigge på oppe fra højhusene på Lumbyesvej.

Input og inspirationsture

Undervejs i processen har styregruppen og brugergruppen blandt andet været på inspirationsture til andre spændende daginstitutioner, og derudover har personale og ledere fra daginstitutionerne Labyrinten, Korskærparken og Ta Fat været inddraget, så deres input og viden om dagligdagen i et børnehus er tænkt ind. 

Samtidig har der været fokus på, at den nye daginstitution ikke blot skal bruges fra kl. 7-17, men også får en funktion som bydelshus, hvor eksempelvis fodboldklubben FfF, Madsby Legepark og lokalområdets beboere kan benytte husets centrale hjerterum og køkken efter lukketid. 

Der vil også fortsat være plads til både fodboldbaner og Kræmmermarked i fremtiden, selvom Børnehuset Enghuset kommer til at brede sig over et areal på

omtrent 1300 kvm.

Fakta

Anton Knudsen Egtved A/S arbejder sammen med en række andre aktører, blandt andet arkitektfirmaet Gjørtz/Andersen/Arkitekter, DRIAS Rådgivende Ingeniører, Urbanlab Nordic, Kondens Arkitekter og BygherrePartner, som alle har været ind over byggeriet af mange nye daginstitutioner og dermed har gode og vigtige erfaringer at trække på. 

I alt har fem prækvalificerede firmaer budt ind på opgaven, hvor deres tilbud er blevet bedømt ud fra kriterierne Projektløsning og Funktionalitet, Bæredygtighed samt Organisering og proces. Der er afsat 35 mio. kr. til det samlede projekt, hvoraf de 31. mio. kr. er afsat til totalentreprenøren. De resterende midler skal blandt andet bruges til køkken, møbler, mobile garderobepladser mv. Efter planen skal den nye daginstitution stå klar til at tage imod 120 børn i foråret 2024.

Visualisering : Totalentreprenør Anton Knudsen