Læserdebat

Kirkegården som Bypark

Læserdebat af : Dorthe Fallesen Frimann, Hvidtjørnevej 44, Kirkegænger, Sct. Michaelis kirke

I centrum ligger byens smukke kirker, Trinitatis og Sct. Michaelis. Hver med deres historie, der binder Fredericianere sammen i generationer.

Kirkegården ved Michaelis blev for nogle år siden gennemgribende renoveret så alle gravsteder står uendelig smuk, især om sommeren hvor alle blomster står i fuldt flor.

Kirkegården er blevet en bypark og oase i midtbyen. Jeg nyder mange timer med at passe på familiens gravsted hvor både mine forældre, onkler og bedsteforældre ligger og hviler. Mange som jeg, nyder en tur igennem kirkegården også med hund.

Det er dog et stigende problem, at mange hunde har glemt at have ejeren i snor og der overses tit hundens efterladenskaber. Desværre sker det, at besøgende på gravsteder finder blomster og gravpynt væltet af løse hunde og værre endnu, hundens efterladenskaber på både gravsteder og gange.

Dette er til stor irritation for pårørende og kirkens ansatte. Derfor skal der lyde en venlig reminder om, at huske hundesnor og prutposer. Der er affaldsspande ved indgangene man er mere end velkommen til at benytte. Lad os i fællesskab holde kirkegården som bypark flot. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv