Læserdebat

Zigzag-politik af værste politiske skuffe

Læserdebat af : Poul Rand, Borgmesterkandidat, Liberal Alliance

By- og Planudvalget i Fredericia, har ansvaret for kommunens fortsatte udvikling af byrum, opland, bolig og erhvervsarealer, infrastruktur, natur m.v. MEN aner de, hvad de har med at gøre? 

Vi i Liberal Alliance tvivler. 

Igen og igen ændres der i lokalplaner, som virksomheder og private har investeret i og efter. Man har udarbejdet en lokalplan for, hvad man må og ikke må, det skal alle rette sig efter. I de sidste uger har der været udfordringer i Ekkodalen med planer om fem nye huse i to etager. De lokale mener derimod, at den eksisterende lokalplan, som kun giver mulighed for 3 boliger på området, skal respekteres. 

 Det vil dog være en politisk beslutning, hvorvidt der ønskes igangsat udarbejdelse af en ny lokalplan, der giver mulighed for etablering af flere boliger. Samme gælder når fem etager bliver til seks i Kanalbyen, hvor politikerne nu to gange sagt ja til andre byggerier, som er højere end lokalplanen oprindelig tillader.

 Borgernes investering forringes derved og området i Kanalbyen risikerer at blive en ny men dyr Korskærpark.

 Omkring helårsbeboelse i kolonihaverne langs Egeskovvej, her har kommune ikke håndhævet kravet til beboelse i flere år. Der var en maks. bebyggelse på 35 m2, denne er øget til 101 m2, forsat uden ret til helårsbeboelse. Hvilket signal sender det, når man med den ene hånd lovliggør bebyggelse op til 101 m2 mens man ikke med den anden hånd vil give området helårsstatus?

Vi i Liberal Alliance i Fredericia vil, med borgernes stemmer sikre, at Fredericia kommer på ret kurs igen. 

Beboere og virksomheder skal kunne stole på de langsigtede lokalplaner de investerer i og efter.

Ja, der skal være fleksibilitet i lokalplaner, men gennemarbejdede ordentlige lokalplaner bør ikke overraske. Lokalplaner bør være både kort- og langsigtede og uafhængig af en kapitalstærk investors gode ideer.

Kort sagt, lokalplaner skal være til almenvellets bedste. I Liberal Alliance vil vi med de berørte interessenter fremtidssikre lokalplaner for både by og land.

Uden troværdighed ingen bosætning. Vi i Liberal Alliance anser ikke det nuværende byråd der zigzagger rundt som troværdigt.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv