FREDERICIA

Yderligere påbud til Stævnhøj Plejecenter – Styrelsen for Patientsikkerhed fandt flere problemer

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Styrelsen for Patientsikkerhed afgjorde 7. december 2021 at plejeniveauet på Stævnhøj Plejecenter er for lavt

I juni 2021 fik Stævnhøj et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi de ikke levede op til kravene om, at sikre at beboerne oplever at få hjælp til at leve det liv de ønsker.

Men det stopper desværre ikke der. For da Styrelsen for Patientsikkerhed besøgte Stævnhøj i september 2021, fandt de flere problemer end dem de fandt i juni samme år. Derfor får Stævnhøj nu flere påbud.

Det viser sig eksempelvis at plejecenteret ikke har sikret, at der er kendskab til faglige metoder til hjælp, omsorg og pleje af borgere med demens, og at der ikke følges op på ændringer i beboeres fysiske og psykiske funktionsevner samt helbredstilstand. Desuden understreger Styrelsen for Patientsikkerhed at plejeenheden skal sikre sin dokumentpraksis. Det kræver styrelsen nu at der bliver rettet op på.

Centerleder på Stævnhøj Plejecenter, Tove Jørgensen, vil ikke udtale sig til DanmarkC TV, og formanden for Senior- og Handicapudvalget Lars Ejby Pedersen vender ikke tilbage på vores gentagne henvendelser fra august til nu.

Styrelsen for Patientsikkerhed stiller følgende yderligere krav til Stævnhøj Plejecenter, ud over dem de stillede i juni 2021:

6. At plejeenheden skal sikre borgernes trivsel og relationer, herunder:

a. At plejeenheden medvirker til, at borgerne kan leve det liv, de ønsker (målepunkt 2.1)

 1. At plejeenheden sikre, at borgere med demens får den rette hjælp, omsorg og pleje, der tager højde for deres særlige behov og udfordringer, herunder:
  1. At plejeenheden sikrer, at der er kendskab til faglige metoder og arbejdsgange til hjælp, omsorg og pleje af borgere med demens (målepunkt 3.1)
  2. At plejeenheden sikrer, at der anvendes faglige metoder og arbejdsgange til hjælp, omsorg og pleje af borgere med demens (målepunkt 3.1)
  3. At plejeenheden sikrer, at der er kendskab til metoder og arbejdsgange til forebyggelse af magtanvendelse (målepunkt 3.2)
  4. At plejeenheden sikrer, at der er anvendes metoder og arbejdsgange til forebyggelse af magtanvendelse (målepunkt 3.2)

 1. At der i plejeenheden er fokus på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand, herunder:
  1. At plejeenheden har fokus på ændringer i borgerens sædvanlige tilstand (målepunkt 3.3)
  2. At plejeenheden sikrer en praksis, hvor der systematisk følges op på ændringer i borgernes fysiske og psykiske funktionsevne samt helbredstilstand (målepunkt 3.3)
  3. At plejeenheden sikrer, at ændringer i borgernes fysiske og/eller psykiske funktionsevne samt opfølgning herpå fremgår af dokumentationen (målepunkt 3.3)

 1. At plejeenheden skal sikre organisation, ledelse og kompetencer, herunder:
  1. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne kender ansvars- og opgavefordelingen (målepunkt 4)
  2. At plejeenheden sikrer, at medarbejderne følger ansvars- og opgavefordelingen (målepunkt 4)

 1. At plejeenheden skal sikre sin dokumentationspraksis, herunder:

a. At plejeenheden sikrer, at afvigelser fra de social- og plejefaglige indsatser er beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation (målepunkt 5)