Home Læserdebat Whistleblowerordning aktuel som aldrig før
Whistleblowerordning aktuel som aldrig før

Whistleblowerordning aktuel som aldrig før

0

Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

Det må være slut med, at det politiske system lukker sig om sig selv, og noget tyder da også på, at der er et større ønske om åbenhed end der har været længe. Uanset om den manglende åbenhed har været ført an af den tidligere borgmester, så har et samlet byråd accepteret en lukkethed, som ikke må finde sted i et moderne lokaldemokrati. 

Et positivt træk er de igangsatte undersøgelser, som dog ikke skal stå alene. Der skal ske noget, mens vi venter på de mange konklusioner. 

Hvis vi skal godt fremad nu, kræver det massiv handling for at vise, at man virkelig vil styrke kvaliteten i lokaledemokratiet, hvilket bør være en naturlighed. 

Indførelse af whistleblowerordningen er nok et af de mest konkrete bud på åbenhed, tillid og inddragelse af borgere og samarbejdspartnere. Indførelse af whistleblowerordning vil vise ansvarligt politisk lederskab, som måske i virkeligheden er det vigtigste lige nu efter alt at dømme. Whistleblowerordningen vil gøre op med den lukkethed, der har været længe og i stedet bane vejen for det samspil, den dialog og genopretning af tillid, som vi skylder. 

Whistleblowerordningen er garanti for, at samspillet mellem politikere og embedsmænd fungerer godt, og at der er en grundlæggende sikkerhed for, at der drives en lovlig forvaltning. Det er medarbejdernes og samarbejdspartnernes sikkerhed for, at de helt legitimt kan gøre opmærksom på ulovligheder, der ikke skal foregå. Og det er vel i grunden helt rimeligt. 

Der er stadig meget få kommuner, som har indført whistleblowerordningen, så hvorfor ikke gå foran allerede nu. Faktum er jo, at der i den grad har vist sig at være behov for det, og det er derfor vanskeligt for mig at se, at man kan være tilbageholdende med indførelse af whistleblowerordningen. 

Løsningen her og nu er, at vi i fællesskab genvinder tilliden til det politiske system og lokaldemokratiet, og her er indførelse af whistleblowerordningen vigtig. 

Dét vil være at udvise ansvarlighed i forhold til det forsømte, og med et ønske om at forny den usunde politiske kultur og højne den etiske standard. Whistleblowerordningen er aktuel som aldrig før, og vil kun være til gavn for medarbejdere, erhvervsliv og borgere i kommunen. Så med en opfordring om at sætte i gang.