Læserdebat

Vores børn fortjener bedre end politikere der ikke vil prioritere dem

Læserdebat af: Dan Ravn Larsen, byrådskandidat KV25, Socialdemokratiet

Folkeskolerne i Fredericia er igennem alt for mange år blevet udsultet, og vi kan desværre se effekten af den manglende økonomi til vores folkeskoler, hvor 18,5 % af vores børn og unge sidste år ikke bestod dansk eller matematik til deres afgangseksamen.

Vores folkeskoler oplever hvert år at de skal spare, ikke bare ved budgetårets start, men også i løbet af skoleåret. Dette skaber en enorm stor usikkerhed på vores skoler og blandt vores dygtige lærere og pædagoger, som hver dag gør en kæmpe indsats, for at vores børn skal få de bedste muligheder i livet. Og de fortjener politikere, som vil kæmpe for at give vores børn og unge de bedste muligheder i livet.

I øjeblikket må de desværre nøjes med de nuværende. Som dem fra Venstre, som hellere vil prioritere flere penge til erhvervslivets kaffeklub, end til vores folkeskoler. Vores folkeskoler skal i stedet tvinges til at indføre mere bureaukrati, hvor de, hvis Venstre bestemte, skal udføre meningsløse evalueringer af samtlige møder de holder. Godt Venstre ikke bestemmer.

Med så kraftig en mangel på visioner, så skal vi for vores børn og unges skyld håbe, at Venstre forbliver på den politiske bænk mange år endnu.

Vores folkeskoler skal ikke kun hjælpe vores børn og unge med at blive fagligt dygtige, de skal også være med til at danne dem, og hjælpe dem med at trives i dagligdagen og i livet. Derfor skal vi fremadrettet prioritere vores skoler, ikke kun med ord, men med flere penge. Fredericia kommune er en af de kommuner som bruger mindst på vores folkeskoler, det skal vi gøre bedre i fremtiden. For vores børn fortjener bedre.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv