Læserdebat

Vind blæser den forkerte vej

Læserdebat af: Allan Søgaard-Andersen, EU-kandidat for SF, Fredericia

Niels Martin Vind (byrådsmedlem fra Venstre) prøver – febrilsk efter min opfattelse – at sløre fakta ift. Fredericias Skolevæsen. Der skal bare mere disciplin og konsekvens til, så opvejes de mange års nedprioritering af skolevæsenet, som Fredericia Kommune har haft.

Efter min opfattelse har man i mange år nedprioriteret skolevæsenet i Fredericia Kommune. Og dette ser vi resultaterne af i dag. Fra 2014 til 2017 sad jeg som forældrerepræsentant i Skolebestyrelsen ved Erritsø Fællesskole.

Dengang kæmpede skolerne med at få økonomien til at hænge sammen. Skolerne havde lige været igennem en strukturændring, hvor provenuet blev suget ud af budgetterne og adskillige skoler havde kæmpe underskud. Andelen af kæmpeklasser var større end resten af Danmark.

Allerede dengang sagde jeg at jeg synes det var uforsvarligt at drive skole for så få midler.

I dag ser vi konsekvenserne af det politiske svigt, der skete dengang. Både Skolebestyrelser og fagforeninger påpegede dette dengang.

Det skuffer mig, at Niels Martin Vind totalt negligerer det politiske niveaus ansvar, men i stedet peger fingre ad “børn der ikke er undervisningsparate”, “elever der ødelægger undervisningen”, “tvungne skoleskift” og “lærernes tillidsmand, der ofte vil foreslå flere penge og flere ansatte”.

Så Niels Martin Vind. Tag et politisk ansvar i stedet for at give børnene skylden.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv