FREDERICIA

VIDEO : FORSVARSMINISTEREN BESØGTE TELEGRAFREGIMENTET PÅ RYES KASERNE

Fredag formiddag, besøgte Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen – Ryes kaserne i Fredericia

Fredag den 4. maj besøgte forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Ryes kaserne i Fredericia.

iI forbindelse med det indgåede forsvarsforlig, ønsker forsvarsministeren at besøge forsvaret, og han lagde derfor vejen forbi Ryes kaserne.

På Ryes Kaserne talte han blandt andet med regimentschef oberst Søren Andersen, samt besøgte soldater fra 2 CIS bataljon. Afslutningsvis talte forsvarsministeren til alle soldaterne på Ryes kaserne.

 

 

Fakta om Ryes kaserne:

På Ryes kaserne ligger 2 CISBTN, der består af 227 medarbejder. 2 CISBTN leverer CIS kapaciteter til forsvaret enheder som helhed. Der er dedikeret en deling til hver bataljonskampgruppe, en til flyvevåbnet, mens de øvrige delinger dækker forsvarets øvrige opgaver i den nationale struktur. Ved siden af dette lever 2 CISBTN hovedparten af CIS-styrkeindsættelsen i internationalt for både hæren og flyvevåbnet, yderligere forestår bataljonen den grundlæggende CIS-uddannelse.

Telegrafregimentets opgaver:

•       TGR skal styrkeproducere, styrkeindsætte og styrkeudvikle føringsstøttekapaciteter (CIS og HQ) til FSV operative stabe, enheder og wings.

•       TGR skal være Forsvarets kompetencecenter for operativ føringsstøtte.

•       Vi leverer føringsstøtte til operative stabe, enheder og wings på højt beredskab i fuld spektrum operationer, dvs. stationære eller mobile operationer – mod en ligeværdig eller asymmetrisk modstander – globalt eller nationalt – i en multinational og værnsfælles ramme.

 

.