Læserdebat

Vi vælger kommunalbestyrelse ikke borgmester

Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia, har startet en debat omkring kommunalbestyrelsen

Det er utrolig trættende, at pressen heller ikke respekterer forretningsgangen i forbindelse med valg af kommunalbestyrelsen. Lovmæssigt vælger befolkningen i en kommune, i en region eller til folketing en gruppe af mennesker, som man har tillid til, kan tilgodese kommunen og dens beboere på en konstruktiv og positiv måde.

I Danmarks Riges Grundlov er det stipuleret, at repræsentanter for det repræsentative demokrati vælges som enkeltpersoner. Den enkelt er således ikke ansvarlig overfor andre end egne holdninger og opfattelser i forbindelse med ledelsen af samfundet. Måske drivkraften kunne være, at man gerne vil vælges næste gang igen, men man er som folkevalgt ikke ansvarlig overfor sine vælgere på anden måde. Man er klart ansvarlig overfor lovgivningen til enhver tid og måske især overfor sin egen troværdighed.
Ligeledes er den enkelte valgte kommunalbestyrelsesmedlem ikke ansvarlig overfor partiet, da det netop ikke er partiet, der vælges, men personer. Hvis et parti ”kræver” partidisciplin, så bryder man faktisk lovgivningen jævnfør ovenstående om Danmarks Riges Grundlov.
Når en kommunalbestyrelse, en regionsbestyrelse eller et folketing er valgt, så er det op til den valgte gruppe at udpege en leder, der vil være henholdsvis: kommuneborgmester, regionsborgmester eller statsminister.
Pressen og selv kandidaterne forsøger at danne forvirring herom ved at ”pege på” en bestemt kandidat eller bestemt person. På den måde forsøger man at bryde ind i forretningsordenen, hvilket ikke er ulovligt, men det kan absolut være uhensigtsmæssigt, da højtkvalificerede personer kan drukne i denne populisme.
Jeg har tidligere fremhævet en person, der absolut har kvaliteterne til at kunne bestride det overordnede lederjob i kommunalbestyrelse, men samtidig har jeg fremhævet, at det er en kvinde. Det gjorde jeg, fordi der er alt for megen ”mandehørm” i kommunalbestyrelsen. Samtidig er størstedelen af disse ”mandehørmere” og gamle pampere, der hovedsageligt lader sig vælge for egen skyld. ”Det plejer jeg jo”.

Jeg vil med dette opfordre til at vælge efter kvalitet og ikke tilhørsforhold. Der er en del unge, der absolut har kvaliteter til at være kommunalbestyrelsesmedlem.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv