Læserdebat

Vi skal tage et stort opgør med bureakratiet på jobcentrene

Læserdebat af Kirsten Hassing Nielsen, byrådsmedlem og Folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti

Når Det Konservative Folkeparti ønsker mere frihed til medarbejderne, så gælder det især også på jobcentrene. Det er helt åbenlyst, at der skal tages et stort opgør med den jungle af regler og overflødigt bureaukrati, der alt for længe har kendetegnet jobcentrene, og som både påvirker medarbejderne og de ledige.  

Når over halvdelen af landets kommuner lige har ansøgt om at blive sat fri af regler på beskæftigelsesområdet, så taler det sit tydelige sprog. Der er for meget meningsløst bureaukrati, som spænder ben for, at medarbejderne kan have fokus på at hjælpe borgerne ud fra deres behov. 

Og bureaukratiet er skabt et sted, nemlig i Folketinget, og det er derfor også i Folketinget, der skal tages ansvar for at komme af med de mange overflødige regler. 

Med jævne mellemrum bliver der skrevet om dårlige sager på jobcentrene. Og det på trods af det faktum, at jobcentrene er bundet af en lovgivning, de ikke selv har haft indflydelse på, men som ikke desto mindre regulerer medarbejdernes arbejde i detaljer. 

Hver dag sidder mange medarbejdere i jobcentrene og gør deres bedste for at yde en god service til ledige. Derfor bliver det desværre også de samme medarbejdere, som står i første række, når jobcentrene kritiseres. Og det er ikke rimeligt. 

Økonomisk ansvarlighed er en af mine mærkesager, og det får vi bl.a. ved at tage et stort opgør med det bureaukrati og de mange overflødige regler på jobcentrene. For bureaukratiet er dyrt, og det påvirker alt for mange mennesker dagligt. 

I stedet skal vi give jobcentrene frihed til at løse de opgaver, som reelt bidrager til, at flere kommer hurtigt i den retning, de har behov for. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv