Læserdebat

Vi skal sikre flest mulige frie valg til vores ældre medborgere

Læserdebat af Søren Larsen, Formand for Senior og Socialudvalget – Fredericia Byråd

Som formand for Senior og Socialudvalget undrer jeg mig såre over Kirsten Hassing Nielsens læserbrev indeholdende usandheder i forbindelse med sidste års budgetarbejde, samt forkerte faktuelle påstande omkring det at sove med støttestrømper på om natten.

I sidste års budgetarbejde havde vores forvaltning fået til opgave, at finde flest mulige besparelser for at vi kunne lande et budget i balance de kommende år.

Et af forslagene var at ældre som brugte støttestrømper, skulle sove med disse på, idet at ny viden fra blandt andet USA og England, samt en undersøgelse fra Aarhus viser, at når støttestrømper bruges døgnet rundt, så tager det halvt så lang tid at få væsken ud af benene og holde benet slankt.

Ligesom i hovedparten af Danmark har fredericianere som har problemer med væske i benene taget støttestrømper på om morgenen og af om aftenen. 

Dette har ofte resulteret i, at benene hæver igen når strømperne kommer af og indtil næste morgen, hvor de atter skal på igen.

Det har ofte den konsekvens, at der igen kommer sår på benene. 

Disse gener kan reduceres, hvis støttestrømperne anvendes hele døgnet uden at blive taget af om aftenen.

Herudover har flere af vores ældre brug for hjælp af vores social- og sundhedspersonale, til at tage disse støttestrømper af og på. 

Og her er det ofte generende for de ældre, at de skal afvente social- og sundhedspersonalet, før de kan fortsætte med dagens gøremål.

Hvordan Kirsten Hassing Nielsen kan gisne om budgetforligspartiernes gøren og laden i budgetforhandlinger, som Det Konservative Folkeparti forholdsvist hurtigt udgik fra, det er en gåde.

Jeg har siddet med ved samtlige forhandlinger og jeg kan konstatere, at absolut ingen af forligspartierne ville tvinge ældre til at sove med støttestrømperne på. At påstå det modsatte er både ærgerligt og uordentligt.

Men med respekt for den nye viden på området, var der ingen tvivl om, at vores ældre naturligvis skulle tilbydes den nye ordning og derved selv afgøre deres situation.Det skylder vi både de ældre, de pårørende og vores medarbejdere. 

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv