Home Læserdebat Vi skal ikke nøjes med undersøgelser
Vi skal ikke nøjes med undersøgelser

Vi skal ikke nøjes med undersøgelser

0

Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

Undersøgelser er tilsyneladende en af tidens store trends. Og det kan bestemt være med god grund. Når der er store og vigtige sager, som vi ser lokalt med Fredericia Teater, Familieafdelingen, borgmesterens grundkøb osv. Sager hvor der er meget på spil; økonomisk, politisk, personligt og retssikkerhedsmæssigt.

Og det kan selvsagt give en vis tilbageholdenhed hos både politikere og embedsmænd at iværksætte en undersøgelse. Forståeligt nok. Men på vegne af ansvarligheden, ordentligheden og god forvaltningsskik, skal vi kunne se os ud over alt det. 

Undersøgelser skal understøtte demokratiet og den retssikkerhed, som alle kun kan være tjent med. En undersøgelse skal bibringe den klarhed, der efterspørges, og for at vi på et kvalificeret grundlag kan træffe beslutning om eventuelle konsekvenser. For en undersøgelse må vel have konsekvenser i en eller anden form…

Jeg er selv en af dem, der er tilhænger af tilbundsgående undersøgelser, hvis de vel og mærke er helt igennem og aldeles uvildige. Ellers er det værdiløst arbejde og bliver blot et politisk dokument til at pege på, at man har gjort noget. Og så kan man alligevel have en vis portion sund skepsis ved undersøgelser, for man får jo i sagens natur svar som man spørger og alt det mellem linjerne afdækkes ikke nødvendigvis. Undersøgelser rækker ikke længere, end at give svar på nogle af de mange spørgsmål, som undersøgelsen gav anledning til. 

Undersøgelser må derfor aldrig stå alene, og vi må ikke være blåøjede at tro, at de løser de grundlæggende problemer. De skal suppleres af det mindst lige så vigtige arbejde med kultur, grundlæggende værdier, holdninger, samarbejde og samspil mellem politikere og embedsmænd osv. 

Det er vigtigt, hvad der sker i mellemtiden, indtil vi venter på konklusionen fra undersøgelsen, og hvad der sker efterfølgende. Med andre ord, hvordan man forholder sig til alt det, som en undersøgelse skyldes? Og hvad gør man med de aktuelle problemstillinger, som måske kan håndteres uafhængigt af en undersøgelse? 

Vi skal vise, at vi reelt ændrer noget. Vi skal handle nu og her, det tilsiger problemernes omfang. Dét er at udvise ansvarlighed. Ansvarlighed er ikke at iværksætte en undersøgelse. Det kan alle gøre, hvis de virkelig vil. 

I den forventelige lange ventetid på undersøgelsernes resultater, bør vi derfor samtidig rette fokus på alle de øvrige centrale problemstillinger. Det vil i høj grad også medvirke til at skabe værdi. Undersøgelser har jeg i hvert fald vanskeligt ved at se, at vi skal nøjes med.