Læserdebat

Vi ser med bekymring på at man sparer 1,8 millioner, på Kommunens mest sårbare børn

Læserdebat af: Jan Filbært, medlem af Handicaprådet for SF og Malene Søgaard-Andersen, 1. Suppleant til byrådet for SF

I Fredericia Kommune skal vi snart i gang med budgetforhandlingerne og det bliver nogle hårde forhandlinger der venter forude.

De seneste uger har vi kunne læse om manglende ressourcer på skoleområdet og besparelser på Kommunens specialskole, Frederiksodde.

Folkeskolen skal rumme de børn, der har brug for et alment skoletilbud. Men den kommunale folkeskole skal også sikre at de børn, der har særlige behov, får et skoletilbud, der imødekommer de behov. I Fredericia Kommune kan disse børn i nogle situationer få tilbud om en plads på specialskolen, Frederiksodde.

Vi ser med bekymring på at udvalget beslutter at spare 1,8 millioner på Frederiksodde, er det altså en besparelse på de mest sårbare børn i Kommunen, der er vurderet til ikke at kunne gå på en almen Folkeskole!

Vi ser i SF frem til at der skal bygges en ny skole, der også kan skabe gode rammer for to af afdelingerne på Frederiksodde. Det skal sikres at disse børn ikke glemmes i byggeprocessen og, at der i byggeriet tages højde for, at deres udfordringer ikke bliver en hindring for at de kan udvikle sig i et godt og sundt skolemiljø.

I SF er vi optaget af, alle børn har ret til at skoletilbud med højkvalitet.

Det er et fokuspunkt vi i SF vil have i de kommende budgetforhandlinger.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv