Læserdebat

Vi ønsker fribeløbet for studerende på SU fjernet

Læserdebat af Poul Rand, spidskandidat, Liberal Alliance Liste i.

I Liberal Alliance ønsker vi fribeløbet for studerende på SU fjernet, så de kan tjene lige så meget de vil, ved siden af deres SU.  Man skal ikke straffes eller fratages retten til at få SU, bare fordi man er flittig. På denne måde fraholder man flittige unge fra det arbejdsmarked der efterspørger arbejdskraft.

Samtidig vil Liberal Alliances forslag om, at ingen skal beskattes af de første 7.000 kroner, de tjener hver måned, også betyde, at de studerende får større fleksibilitet, og de får lov til at beholde flere af deres egne penge. På denne måde styrkes arbejdsudbuddet.

Har du børn eller børnebørn i en folkeskole i Fredericia Kommune?

I Liberal Alliance mener vi, at skolerne bør gives frihed til selv at indrette sig på den måde, der giver mening lokalt. Dette for at sikre både fagligheden og dannelsen hos de individuelle børn.

I en tid hvor vi bliver bombarderet med udefrakommende indtryk og forventninger, er det vigtigt at sikre faste pædagogiske og faglige rammer for eleverne, så de får den ro og tryghed, der er nødvendig, for at de kan udvikle sig til hele mennesker i samfundet.

Men børn og unge har vidt forskellige talenter, svagheder og behov. Her er det ikke byrådet, men de lokale skoleledere og lærere, der bedst ved, hvordan behovene imødekommes.

I Liberal Alliance vil vi kæmpe for, at skoleledere, skolebestyrelser og lærere får meget mere lokal frihed til selv at beslutte, hvordan undervisningen skal sammensættes – akkurat som vi kender det fra f.eks. Fredericia Realskole.

Det kræver dog, at lokalpolitikerne viser tillid til skoleledernes og lærernes faglighed, erfaring og menneskekendskab.

I Liberal Alliance mener vi ikke, at vi som politikere skal ikke blande os i alting og sidde med ideer om, hvordan professionelle skal indrette deres arbejdspladser.

Vi skal til gengæld sikre at både de svageste og de stærkeste elever tilgodeses.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv