Home FREDERICIA Vi leverer et nyt teater, men vi skal også levere oprydning
Vi leverer et nyt teater, men vi skal også levere oprydning

Vi leverer et nyt teater, men vi skal også levere oprydning

0

Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat kv21, Det Konservative Folkeparti

Når genetablering af det nye Fredericia Teater fylder så meget på den politiske dagsorden, og der ligefrem afholdes et ekstraordinært byrådsmøde for at drøfte det fremtidige musicalteater, så vækker det stor undren. Ikke undren over en interesse i at få et Fredericia Teater, men en stor undren over den politiske og demokratiske proces. 

Der er tilsyneladende et stort ønske om at levere netop på den front. At levere et nyt teater og nå i mål i 2020, som det udtrykkes. Der er for meget travlhed om at forsøge at gentage succesen. Alt skal på plads, en projektleder er ansat og man er allerede i gang med at lave et program. Og det er tilsyneladende også den tidligere succes, der skal begrunde, at der gives statslig finansiering til det nye teater. Men det er ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt vi har fortjent det. Det er et spørgsmål om, hvorvidt der er en grundlæggende tro på, at vi kan leve op til ansvaret – også det økonomiske. 

Der har i processen ikke været et eneste ord om at levere oprydning. Og det vækker ikke bare undren men også en smule ærgrelse over dømmekraften. For vi er langt fra at have ryddet op i den tidligere proces. 

Vi skal både kigge fremad og have visioner for kulturområdet, og det sjoveste og nemmeste er at sætte de nye projekter i gang og føre dem ud i livet. 

Men det er også strengt nødvendigt, at der ryddes op i fortiden. For mig er det ikke bare det juridiske, der skal ryddes op i ved at få lavet en grundig undersøgelse, men i den grad også åbenheden og tydeligheden omkring det, der jo gik så galt tidligere. Har man lært af det? Og i givet fald hvad har vi lært? Og hvordan vil vi skabe et bedre grundlag for, at det ikke gentager sig? 

For mig er det helt essentielt for at bevare respekten og tilliden i det lokale demokrati. At vi også har mod til at turde tale om det, der ikke gik godt. Det er ordentligt, og det er at udvise ansvarlighed. Jeg kan glæde mig til et nyt Fredericia Teater, men der skal fortsat være fokus på at levere oprydning.