Læserdebat

Vi kan spare uden at skære i velfærden

Læserdebat af Kirsten Hassing Nielsen, byrådsmedlem og folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti

For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt, at vi har et godt og velfungerende velfærdssystem. Men det er også vigtigt for Det Konservative Folkeparti, hvordan pengene bruges. God velfærd koster nemlig ikke nødvendigvis mere. Regeringen er stagneret, når man fortsat tænker, at når der spares, så skæres der også i velfærden.

Vi ser store udfordringer inden for plejen, det specialiserede område, sundhedsområdet, skolerne og jobcentrene. Områder som kræver massiv politisk handling, og den seneste dokumentar fra plejehjemmet i Køge er endnu et eksempel på en fejlslagen politik fra regeringens side.

Hvis der på baggrund af denne sag iværksættes endnu flere regler, der rammer alle landets plejehjem, så har vi fejlet igen. For faktum er, at det ikke løser problemet. Der bruges bare flere penge på bureaukrati i stedet for at bruge pengene rigtigt til at løse problemerne tæt på borgerne og tæt på medarbejderne.

Noget af det, der ikke nødvendigvis koster mere, er god ledelse der tager ansvar for planlægning, prioritering og medarbejdernes trivsel.

Vi skal stoppe med at tro, at hvis vi ikke bruger flere penge, så bliver servicen til borgerne ringere. Servicen bliver først og fremmest bedre, hvis ledelsen på de enkelte plejehjem bliver bedre.

Det Konservative Folkeparti tager ansvar for at skabe gode rammer for at udvikle og forbedre velfærden indenfor bl.a. ældreplejen og sundhedsområdet. Men vi arbejder også for, at de penge der afsættes bruges bedst muligt, så borgerne oplever den service og kvalitet, de har fortjent.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv